This browser does not support the video element.

کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور فرانسه در دبی: نگرانی گسترده از موشکی رژیم

برنامه موشکی رژیم


امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در سفری به عربستان، با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد.

ماکرون در آستانة سفر به ریاض در کنفرانس مطبوعاتی خود در دبی ، خواهان تکمیل توافق اتمی شد و گفت : فرانسه استراتژی را پیش خواهد برد که مضمون آن تکمیل توافق اتمی است که خواهان حفظ آن همراه با بحث بر سر دو موضوع بالستیک و استراتژی منطقه‌یی (رژیم) ایران و متقاعد کردن بیشترین تعداد شرکایمان است...

وی در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: موشکی که عربستان ردیابی کرد و از یمن شلیک شده بود، آشکارا یک موشک رژیم ایران است.

رئیس جمهور فرانسه هم چنین گفت: «در دیدار چند هفتة پیش خودم با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وی کنترل‌های افزوده‌یی که فرانسه به‌خصوص در ارتباط با دانشگاه‌ها خواهان آن شده بود، و استمرار دقیق کار آژانس در همة سایت‌های شناخته‌شده را تأیید کرد».

بخشی از سخنان رئیس‌جمهور فرانسه:

اما از نظر من در شرایط کنونی، توافقی که در سال 2015 منعقد شد دیگر کافی نیست. نباید آن‌را زیر سئوال برد یا حذف کرد، اما باید آن‌را با دو رکن ضروری دیگر تکمیل کرد. اولین آن مذاکره‌یی است که ما باید دربارة فعالیت بالستیک (رژیم) ایران شروع کنیم. موشکی که عربستان ردیابی کرد و از یمن شلیک شده بود، آشکارا یک موشک (رژیم) ایران است و این شدت فعالیت بالستیک آنها را نشان می‌دهد؛ و فعالیت آنها در تمام منطقه در زمینة بالستیک امروز شدیداً نگران‌کننده است. ما در رابطه با منطقة عراق-سوریه چندین بار این نگرانی را ابراز کرده‌ایم. هم‌چنین امروز به‌نظرم ضروری است که مثل سال 2015 برای چارچوب‌دادن به فعالیت اتمی، باید فعالیت بالستیک (رژیم) ایران چارچوب بهتری داشته باشد و روندی را همراه با تحریم‌ها در صورت لزوم شروع کنیم، ولی به‌خصوص یک روند مذاکره برای چارچوب‌دادن به آن. یک رکن دیگر هم علاوه بر اتمی و بالستیک ضروری است که یک بحث استراتژیک برای چارچوب دادن به جاه‌طلبی‌های هژمونیک (رژیم) ایران در تمام منطقه است.
لطفا به اشتراک بگذارید: