بحرین انفجار خط لوله نفت را خرابکاری تروریستی توسط رژیم ایران دانست

 

بحرین گفت انفجاری که در خط لوله نفتی اصلی این کشور در روز جمعه به وقوع پیوست براثر خرابکاری تروریستی رژیم ایران بوده است.


وزارت کشور بحرین گفت این حادثه یک اقدام خرابکاری و یک عمل خطرناک تروریستی بوده که با هدف آسیب وارد ساختن به منافع عالیه کشور و امنیت مردم بوده است.

خبرگزاری رویتر روز شنبه 20آبان با مخابره این خبر افزود:‌ در اطلاعیه وزارت کشور بحرین آمده است

اعمال تروریستی که در مدت اخیر در کشور مشاهده شده از طریق تماسهای مستقیم و دستورات رژیم ایران بوده و به اجرا درآمده است...
لطفا به اشتراک بگذارید: