نشریه فوربس: رژیم ایران، اروپا را از دست می‌دهد

استراتژی جدید آمریکا


نشریه فوربس آمریکا طی گزارشی نوشت:‌ آمریکا استراتژی جدید خود در برابر رژیم ایران را در پیش می‌گیرد، تهران مستأصلانه در پی راه نجات است. این رژیم در نبود اوباما و سیاست مماشات او فاصله گرفتن اروپا را حس می‌کند.

فوربس با اشاره به موضعگیری کشورهای اروپایی علیه رژیم و محکوم کردن حمله موشکی به ریاض افزود:‌ «آشکار است که شرکتهای اروپایی حاضر نیستند خطر جریمه شدن از سوی آمریکا را برای حفظ روابط با رژیم ایران متحمل شوند.

غرب باید در چیدن بال‌های تروریستی رژیم ایران خصوصاً در هدف گرفتن سپاه پاسداران به‌عنوان سازمانی تروریستی متحد باشد
لطفا به اشتراک بگذارید: