جنگ ایران و عراق بهترین اهرم برای سرکوب مخالفان در داخل کشور- آنالیز

جنگ ایران و عراق بهترین اهرم برای سرکوب مخالفان در داخل کشور- آنالیز


جنگ ایران و عراق که هشت سال بطول انجامید اساسا برای سرکوب نیروهای مخالف در داخل کشور بود.

اگر جنگ نشده بود انقلاب اسلامی از بین رفته بود


این همه در این سالها توی مدرسه و دانشگاه و تلویزیون و.... همه جا گفتند دفاع مقدس.
بخاطر دفاع از خاک ایران. خلاصه از این پرت و پلاها.
حالا می گویند هشت سال ویرانی و تباهی برای حفظ نظام ولایت.
به این می گویند تحریف تاریخ. بالاخره یکطوری باید جنایات خودشان را توجیه می کردند.
اما دو سئوال مطرح است:
یکی اینکه چرا خمینی به جنگ نیاز داشت؟

دوم اینکه جنگ چطور شروع شد؟


بعد از انقلاب ضد سلطنتی خمینی با شرایطی روبرو بود که باید پاسخگوی نیازهای جامعه می بود.
از یک طرف عطش مردم برای آزادی و از طرف دیگر پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی جامعه.
البته خمینی نه می خواست و نه میتوانست این عطش را پاسخ بدهد.
در نتیجه نیاز به سرکوب داشت. جنگ خارجی بهترین اهرم برای سرکوب مخالفان داخل بود.
یعنی هر کس که اعتراض می کرد بهش میگفت خفه، جنگ.
و یا به او اتهام همکاری به دشمن و جاسوسی میزد و سرکوب می کرد.

یکی از ویژگی های حکومت آخوندی همین است.
یعنی با بحران زنده است. یکجا بحران و جنگ درست می کند و با تمرکز همه روی آن بحران خودش را درمی برد.
جنون توسعه طلبی و جنگ افروزی چیزیست که آخوندها اسم آنرا گذاشتند صدور انقلاب.

مطالب مرتبط

میلیشیای مجاهد خلق در پنج مهر ۱۳۶۰ شعار مرگ بر خمینی را اجتماعی کرد- آنالیز

پایه گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران –تشکیل شورای ملی مقاومت – آنالیز

نمای روز ـ طرح مجلس، بن‌بست و تشدید بحرانهای درونی و بیرونی