دادگاه بلژیک ـ آنتورپ محاکمه دیپلومات تروریست رژیم آخوندی-ارتباطات مزدوران جنایتکار نعامی و سعدونی با سردژخیمی به نام محسن

دادگاه بلژیک ـ آنتورپ محاکمه دیپلومات تروریست رژیم آخوندی


ارتباطات مزدوران جنایتکار نعامی و سعدونی با سردژخیمی به نام محسن در تهران


سعدونی:
با محسن برای اولین بار در یک خانه امن در تهران در سال 91
و دومین بار در یک هتل در تهران ملاقات کردیم

در ملاقات دوم
به مدت یک هفته با محسن صحبت کردم
اسدی در برخی از گفتگوها حضور داشت
من اجازه نداشتم از اتاقم خارج شوم

در هتل و خانه امن
افراد بالاتر از محسن نیز حضور داشتند
وقتی در ایمیلها از خانواده محسن صحبت می کنم
مقصودم وزارت اطلاعات است

تصمیمات نهایی در مورد مجاهدین و کار ما
و اینکه چه اطلاعاتی باید بدهم در ایران گرفته می شود

ایمیل نعامی و سعدونی به اسدی:
هر دو موافق شرکت در طرح هستیم، به شرطی که
محسن سورپریز خوبی بدهد که خستگی این چند سال
از تن سعدونی در بیاید