ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک چیست- ارتباط مستقیم- قسمت اول

ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک چیست- ارتباط مستقیم- قسمت اول


ابعاد محاکمه دیپلمات رژیم آخوندی و سه مزدور همدستش در دادگاه بلژیک.

در روزها و هفته های گذشته موضوع ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم


اسدالله اسدی و سه مزدور همدست او در دادگاه آنتورپ بلژیک یکی از مهمترین موضوعات مربوط به رژیم بود.
طی دو جلسه محاکمه ابعاد و پهنه هایی از تروریسم رژیم و شگردها رژیم مطابق اسناد منتشر شده فاش شد.
در این برنامه می خواهیم ببینیم که چه حقایقی در این دادگاه و در کیفر خواست دادستانی برجسته شده.
در این جلسات و اسنادگفته شده که تصمیم این توطئه جنایتکارانه در بالاترین سطح رژیم و با تایید خامنه ای گرفته شده.

سئوال این است که چگونه و براساس چه اسنادی این موضوع مطرح شده.


و اینکه چرا رژیم مجبور شده یکی از بالاترین عناصر وزارت اطلاعات را درگیر این موضوع بکند و اینکه

آیا فقط افراد نامبرده شده درگیر این اقدام تروریستی بودند و رژیم چطور این مزدوران را جذب کرده؟
و خلاصه اینکه پیام این دادگاه و روندی که طی شده چیست و چه نتایجی بایستی تا همین نقطه از آن گرفت؟

مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم : گردهمایی جهانی ایران آزاد همبستگی با قیام مردم ایران– قسمت اول

دستگیری شبکه ۱۱نفره در ترکیه که با نهادهای امنیتی ایران همکاری می‌کردند