ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک- ارتباط مستقیم- قسمت دوم

ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک- ارتباط مستقیم- قسمت دوم


کیفر خواست دادستان حاوی چه حقایق برجسته ای بود، و چه حقایقی را نشان میدهد؟


 

مطالب مرتبط

ابعاد محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در دادگاه آنتورپ بلژیک چیست- ارتباط مستقیم- قسمت اول