رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان مرکزی ایلام به دار آویخت.

اعدام یک زندانی در ایلام

 رژیم ضدبشری آخوندی یک زندانی را در زندان مرکزی ایلام به دار آویخت.


این زندانی که بنام ”علیرضا صادقی“معرفی شده است روز شنبه 27آبان اعدام شد.

اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های رسمی حکومتی تاکنون اعلام نشده است.
لطفا به اشتراک بگذارید: