قیام سراسری مردم ایران در عاشورای حسینی -روزها ویادها - هفته دوم دیماه۹۹

قیام سراسری مردم ایران در عاشورای حسینی-روزها ویادها - هفته دوم دیماه۹۹


۶ دیماه ۱۳۸۸ قیام سراسری مردم ایران در عاشورای حسینی مردم بپا خواسته تهران ،

و دیگر شهرهای سراسر میهن با الگوی قیام سرور شهیدان حسین علیه السلام  ،

در این روز یکبار دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی قیام کردند ،

و تمام طرحهای سرکوبگرانه و تشبسات دجالگرانه آن را در هم پیچیدند ،

د راولین ساعات آن روز مردم از هر سوی تهران به طرف خیابانها و میدانهای مرکز پایتخت سرازیر شدند  ،

و خامنه ای ولی فقیه ارتجاع را هدف شعارهای کوبنده ی خود قرار دادند ،

مردم بپا خواسته تهران و شهرهای سراسر میهن با تنین شعارهای کوبنده  ،

این ماه ماه خونه سید علی سرنگونه مرگ بردیکتاتور ما اهل کوفه نیسیم پشت یزید بایستیم ،

تجاوز جنایت مرگ براین ولایت و زندانی سیاسی آزاد باید گردد ،

دیکتاتور بدونه بزودی سرنگونه و مرگ بر خامنه ای ارکان دیکتاتوری ولایت فقیه را به لرزه انداختند ،

مردم دلیر تهران از میدان امام حسین گرفته تا فردوسی از حافظ تا کالج و پیچ شمیران  ،

تا میدان ولی عصر از ویلا تا میدان انقلاب و از میدان انقلاب و تمامی خیابانهای اطراف آن  ،

تا میدان آزادی خروشیدند و یک صدا سرنگونی دیکتاتور جرار یزید زمان خامنه ای جلاد را فریاد کردند  ،

درروز عاشورا همچنین د رشهرهای شیراز اصفهان و اهواز وشهر کرد  ،


نیشابور توی سرکان ماهشهر یاسوج گجساران و مشهد قم نجف اباد و امیدیه نیز ،

مراسم عزداری بمناسبت عاشورا به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد

دهم دیماه ۱۲۹۰ شمسی شهادت ثقته الاسلام تبریزی قهرمانی از انقلاب مشروطه  ،

روز دهم دیماه ۱۲۹۰ شمسی مصادف با عاشورای حسینی قزاخانه تزاری بمنظور زهره چشم گرفتن ،

از مردم مقاوم تبریز گروهی از آزادیخواهان از جمله میرزا علی آقا ملقب به ثقته الاسلام  ،

و هفت تن دیگر از جمله حسن وقدیر فرزندان شانزده و هجده ساله  ،

علی موسیو از رهبران مجاهدان تبریز را به دار آویختند

شهادت ثقته الاسلام تبریزی قهرمانی از انقلاب مشروطه
مقاومت حماسی و شهادت قهرمانانه مادر ذاکری
درگذشت آیت الله دکتر علی گلزاده غفوری

مطالب مرتبط

ریچارد میلز: اعضای شورای امنیت باید رژیم ایران را که صلح و امنیت را تهدید میکند، محکوم کنند

جنگ انتخابات و اوجگیری بحران درونی