خودکشی دختر نوجوان سردشتی، گوشه ای از فاجعه حاکمیت پلید آخوندی

خودکشی دختر نوجوان

  • یک دختر نوجوان 13 ساله در سردشت با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد.

  • این دختر نوجوان که تانیا ابراهیمی و از اهالی روستای دوله بی سردشت بود در تاریخ 23 آبان 96 اقدام به خودکشی کرد و متاسفانه جان سپرد.

  • خودسوزی و خودکشی زنان، مردان وجوانانی که از فقر، سرکوب، تبعیض و نابرابری به ستوه آمده و به فجیع‌ترین و دردناک‌ترین شیوه ،اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود در ایران تحت حاکمیت آخوندها نشان می‌دهند نمایانگر تنها گوشه ای از فاجعه ای به نام حاکمیت پلید آخوندی است.

  • روند افزایش خودکشی در میان اقشار مختلف در شهرهای سراسر کشور و در تمامی رده‌های سنی به‌ویژه در میان نسل جوان به یک فاجعه انسانی در ایران تبدیل شده است، به گونه‌یی که کارگزاران رژیم گستردگی خودکشی را «سونامی خودکشی» می‌نامند.

  • بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم اقدام به خودکشی در میان زنان ایران طی پنج سال 66درصد رشد داشته است. هم‌چنین افزایش خودکشی در میان مردان در این برهه زمانی 71رشد داشته است.


 
لطفا به اشتراک بگذارید: