فراخوان غارت شدگان در تهران و اهواز برای تجمع اعتراضی

غارت شدگان در تهران و اهواز طی اطلاعیه های جداگانه یی برای روزهای یکشنبه پنجم و دوشنبه ششم آذر برای تجمع اعتراضی فراخوان داده اند


بر اساس اطلاعیه غارت شدگان مؤسسه های مختلف روز یکشنبه 5آذر ساعت10صبح تجمعی در برابر سازمان ملل متحد در تهران برگزار می شود

همچنین غارت شدگان در اهواز اعلام کردند ما سپرده گذاران تعاونی وحدت آرمان روز دوشنبه 6آذردر مقابل خانه آخوند جزایری نماینده ولی فقیه رژیم در خوزستان تجمع خواهیم کرد
لطفا به اشتراک بگذارید: