مسعود رجوی : در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا

مسعود رجوی : در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا


مسعود رجوی - ۲۱دی۹۹
در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا
پوریای ارتش و سرمشق نه شاه و نه شیخ
امیر جنگاور و درویش وارسته بهزاد معزی رستگار و جاودانه


هر عقابی می‌پرد از جا به جا


وین عقابان راست، بی‌جایی سرا


مطالب مرتبط

مسعود رجوی : ثابت شد که خامنه ای کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی، نعمت و فرصت می داند

مسعود رجوی: در فراق عقاب تیز پرواز آسمان وفا