فرمان داهیانه واکسن خارجی ممنوع - قضاوت با شما

قضاوت با شما – فرمان داهیانه واکسن خارجی ممنوع


نگاهی به ممنوع کردن ورود واکسن خارجی توسط خامنه‌ای

۲۰۰تن از اعضای مجلس ارتجاع به‌دنبال اظهارات خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسنهای

ساخت آمریکا و انگلستان و فرانسه، در همدستی با وی بیانیه‌یی را صادر کردند.فرمان داهیانه واکسن خارجی ممنوع - قضاوت با شما

قاضی‌زاده هاشمی که ریاست جلسه مجلس ارتجاع را به‌عهده داشت با دروغگویی آشکار

گفت: «مقام معظم رهبری این شرکت بدنام را که واکسن تولید می‌کند در آمریکا را واکسن‌اش را ممنوع کردند

برای ورود شرکتی که در خود آمریکا بیشتر از ۵بار متهم شده و محکوم شده برای نقصانهای علمی که داشته و ضرر و زیانی که به مردم رسانده در استفاده از داروها و واکسنهایش متأسفانه این شرکت حاضر نیست نه تضمین بدهد در مورد واکسن خودش و عوارض احتمالی را بپذیرد و نه حاضر است جبران خسارت بکند یعنی در قراردادی که با کشورهای دیگر هم بستند متأسفانه برخی از این کشورهای منطقه هم با آن قرارداد بستند حاضر نشده نه عوارض احتمالی واکسیناسیون را بپذیرد به‌خاطر این‌که تکنولوژی کاملاً جدید هست ناشناخته هست و نه حاضر شده که اگر کسی دچار مشکل بشود خسارت بپردازد».

قاضی‌زاده هاشمی افزود: «ما وقتی دانش فنی داریم دانشمندان بسیار خوبی داریم واکسن‌هایی می‌توانیم تولید بکنیم که این واکسن ها در سطح استاندارد جهانی هست این واکسنها را می‌توانیم صادر کنیم».

سخنان قاضی‌زاده هاشمی و بیانیه مجلس ارتجاع در حالی است که اکثر کشورهای جهان با شرکتهای فایزر برای تهیه واکسن کرونا قرارداد بسته‌اند و در حال واکسیناسیون مردم کشورشان هستند.

مطالب مرتبط

آخوند روحانی امپراطور دروغ – قضاوت با شما

بیانیه ۲۰۰تن از اعضای مجلس ارتجاع در همدستی با خامنه‌ای برای ممنوع کردن ورود واکسن خارجی به ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: