مسعود رجوی : آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی

مسعود رجوی : آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی


مسعود رجوی -۲۳ دی ۱۳۹۹


آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی


و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی


بیچاره شب‌پرستان!


می‌گفتند پول مجاهدین و مقاومت ایران را عربستان می‌دهد


می‌گفتند پایگاه و پشتیبانی در داخل ایران ندارند


می‌گفتند پیر شده‌اند اما جنگلی سرسبز و رویان سر برافراشت


شراره‌های هزار اشرف را همگان دیدند و شنیدند


هر کس ندید و نشنید، برود شرم کند


کرونا و هیولای ولایت را از پا در می‌آوریم و ایران را پس می‌گیریم


آرمان و وفای به پیمان با مردم ایران کهولت و فرسایش نمی‌شناسد


هر روز و هر سال که سر بر آستان جانان بگذرد


ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدامطالب مرتبط


مسعود رجوی: آتشفشان شور و شرف انقلابی در حمایت از ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک و مستقل و ملی با مریم رهایی