درگیری نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم منطقه کلاهدوز ایرانشهر و پیام مسعود رجوی

درگیری نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم منطقه کلاهدوز ایرانشهر و پیام مسعود رجویمسعود رجوی


درود بر مردم غیور ایرانشهر و جوانان شورشگر بلوچ


مرگ و لعنت بر ولی‌فقیه ارتجاع و مأموران سرکوبگر


که بر روی مردم بیگناه آتش و رگبار گشودند


سوخت از آن مردم و متعلق به مردم ایران است


دست آخوندها و پاسداران دزد از منابع و داراییهای مردم


کوتاه باید گردد


مسجد و مصلی حق مسلم هموطنان اهل سنت در ایرانشهر و ایران‌زمین است


سزای قاتلان مردم و سارقان حاکمیت و منابع و دارایی ملت آتش است


 

ایرانشهر منطقه کلاهدوز ـ مقاومت مردم در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر و شلیک مزدوران به مردم بی دفاعنیروهای سرکوبگر رژیم روز یکشنبه ۵بهمن به بهانه سوخت قاچاق به مردم منطقه کلاهدوز در شهرستان ایرانشهر حمله کرده و با مردم و کسبه درگیر شدند.


گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در این یورش، نیروهای اداره اطلاعات با لباس شخصی، سپاه و انتظامی حضور داشته و علاوه بر شلیک تیر هوایی به سمت مردم نیز تیراندازی می‌کنند.


یکی از هموطنان بلوچ می‌گوید: ببینید در حالی‌که مسئولان نظام میلیارد میلیارد می‌خورند به‌خاطر ۴تا بشکه گازوییل با مردم چکار می‌کنند، این انصاف است؟


یکی دیگر از هموطنان می‌گوید: ببینید این مردم بدبخت به‌خاطر ۴تا بشکه گازوییل این همه مزدوران خامنه‌ای هستند ببینید به سمت مردم شلیک می‌کنند، ببینید چه جوری سمت مردم شلیک می‌کنند. خدا خودش رحم کند. مزدورهای خامنه‌ای، لعنت بر شما، لعنت بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، لعنت بر دیکتاتور. اینجا همه زن و بچه زندگی می‌کنه، اینجا همه خانواده هستند.


در این درگیری مردم و کسبه نیز با سنگ پرانی از خود دفاع کردند.مطالب مرتبط


درگیری نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم منطقه کلاهدوز ایرانشهر + پیام مسعود رجوی

گرامیداشت ۳۰دی روز آزادی مسعود رجوی از زندان شاه – ساعت وصل – قسمت اول تا چهارم