This browser does not support the video element.

روزها و یادها_ هفته آخر آذر شهادت مبارز بزرگ میهن، شکرالله پاک نژاد

روزها و یادها_ هفته آخر آذر


شهادت مبارز بزرگ میهن، شکرالله پاک نژاد


شهادت مجاهدخلق، مادرآراستهٌ قلی‌وند


درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی


 


28 آذرماه 1360 شهادت مبارز بزرگ میهن، شکرالله پاک نژاد


مبارز نامدار، شهید شکرالله پاکنژاد که دوستانش او را «شکری» صدا میزدند،

از فرزندان رشید مردم خوزستان بود که در شهر دزفول متولد شد

او دوران نوجوانی خود را در میان مردم این شهر گذراند.

مشاهدهٌ نابرابری‌های اجتماعی و فقر و فلاکت مردم از اولین سالهای نوجوانی، شکری را تحت تأثیر قرار داد

و قلبش را لبریز از عشق به محرومان کرد

و همین عشق بود که او را به مبارزة مسلحانه بر ضدِ نظام ستمگر سلطنتی کشاند.

انقلابی بزرگ، شکرالله پاک نژاد سالهای بسیاری از عمر خود را , به علت مبارزه برضد اختناق و بی عدالتی,

در زندانهای شاه سپری کرد و همواره یکی از زندانیان سیاسی بلند آوازة ایران بود .

طنز تاریخ آنکه پاکنژاد سرانجام به دست آخوندهایی به شهادت رسید که در سالهای اسارت و مقاومت او در زندانهای ساواک،

حقیرانه تقاضای عفو نوشتند و برای حفظ جان خود , زبونانه در زندان شاه “شاهنشاها سپاس “گفتند .

رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی در وصف شکری گفت:

« با شهادت پاک نژاد ، خلق ما یکی از رشیدترین فرزندان مبارزش ؛

انقلاب ما یکی از ارزنده ترین رهبرانش؛

سازمان مجاهدین یکی از صمیمی ترین و غمخوارترین هم زنجیران؛

همرزمان ، همسنگران و مشوقان انقلابی خود را از دست داد .

اگر چه یقین دارم که راهش همچون نامش, هر روز درخشنده تر و تابنده تر, تا قلة پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت0

 

 
28 آذر 1360 شهادت مجاهدخلق، مادرآراستهٌ قلی‌وند


مادرمجاهد آراستهٌ قلی‌وند، زنی زحمتکش، اهل آذربایجان بود

وی از زمان قیام ضد سلطنتی پابپای فرزندانش در تظاهرات و راهپیمایی‌های مردمی فعالانه شرکت داشت.

پس ازپیروزی قیام ضدسلطنتی، مادر، مواضع انقلابی و افشاگریهای مجاهدین

در قبال انحصارطلبی‌ها و سرکوبگری‌های رژیم خمینی را درمیان آشنایان و در محافل عمومی مختلف تبلیغ می‌کرد.

سه فرزند مجاهدِ مادرآراسته، مجاهد شهید غلامرضا بزرگانفرد،

مجاهد شهید رضا برزگانفرد همافرنیروی هوایی،

ومجاهد شهید صغری بزرگانفرد در نبرد برای آزادی خلق و میهن از سلطهٌ دیکتاتوری مذهبی خمینی ضدبشر به شهادت رسیدند،

اما شهادت فرزندانِ مادرآراسته، فقط بر استواری وعزم و ارادهٌ انقلابی او درمبارزه علیه رژیم خمینی؛

و درراه تحقق آرمانهای مجاهدین می‌افزود.

یکبار در یکی از ملاقات‌های مادر با فرزندمجاهدش که به اسارت دژخیمان درآمده بود؛

کچویی، رئیس زندان اوین به مادر گفته بود، «فرزندت محکوم به صد سال زندان است»؛

مادر جواب داده بود «اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در این راه بدهم.»

سرانجام مادرمجاهد آراستهٌ قلی‌وند در جریان حمله پاسداران خمینی به پایگاه محل استقرارش، دستگیر شد. لاجوردی سردژخیم خمینی، با ورود مادرآراسته به زندان اورا به زیرشکنجه‌های وحشیانه کشید

و درفردای همان روزمادر را به جوخهٌ تیرباران سپرد.

علیرغم سن زیاد وشکنجه‌های بسیار، مادر مجاهد آراستهٌ قلی‌وند با سربلندی دربرابر شکنجه‌های وحشیانه ‌و آزار این سرجلاد خمینی ایستادگی کرد و قهرمانانه به شهادت ‌رسید.
29 آذر ماه 1379 درگذشت محمود مهدوی از فرماندهان ارتش آزادی


روز 29آذر سال 1379 فرمانده والامقام و مجاهد قهرمان ارتش آزادی ؛

محمود مهدوی بر اثر بیماری سرطان بدرود حیات گفت.

محمود مهدوی پس از انقلاب ضد سلطنتی علیه اختناق حکومت آخوندی به مبارزه برخاست؛

و تا پایان حیاتش پیوسته از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزادی بود.

محمود در فروردین سال‌61 مأموریت یافت تا با استقرار در جنگلهای مازندران

نیروی نظامی مجاهدین در این منطقه را سازماندهی نماید.

در اثر سخت‌کوشیهای او عملیات نظامی سازمان در جنگل ضربات سنگینی به‌نیروهای رژیم وارد آورد.

مردم و یارانش او را به‌یاد «میرزا کوچک خان»، «میرزا محمود» خطاب می‌کردند.

پس از تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران در خرداد‌1366

محمود مهدوی عملیات بسیاری را علیه نیروهای جنگ افروز و سرکوبگر رژیم خمینی فرماندهی کرد.

سرانجام در 29 آذرماه سال‌79، فرمانده والامقام مجاهد قهرمان محمود مهدوی

پس از ربع قرن مبارزه بر اثر بیماری سرطان چشم از جهان فروبست.

یاد آن سردار فاتح در دفتر انقلاب و آزادی جاودانه خواهد ماند.لطفا به اشتراک بگذارید: