اعتراض فرهنگیان، رانندگان و زحمتکشان میهن به ستم و چپاول رژیم آخوندی

اعتراض فرهنگیان، رانندگان و زحمتکشان میهن به ستم و چپاول رژیم آخوندی


معلمان زحمتکش در لرستان در اعتراض به دزدی و چپاول زمینهایشان توسط رژیم آخوندی اعتراض کردند.


فرهنگیان عضو تعاونی مسکن نورآباد لرستان که بیش از ۱۶سال پیش با فروختن اموال و گرفتن وام با بهره بالا، قیمت قطعه زمینی را برای ساخت خانه داده بودند،


اما رژیم آخوندی سند های آنها را رد کرده و اعلام کرده زمینی به نامشان ثبت نشده است.


یک زن معترض: که در سال۸۳من این پول رو به‌عنوان یکی از زمین فاز سه بهم دادند، این پول رو ریختم حساب. ولی الآن نه اسمم هست نه آدرسم هست.


حالا بعد از ۱۶سال باید من این رو از کجا بگیرم؟ اون زمانی که من این پول رو ریختم من هیچی خدایی نداشتم. با قرض و وام این پول رو ریختم. این چه ظلمیه؟


حق من رو تویه تعاونی فرهنگیان هم ما باز پول ریختیم حساب باز پول او نهم از بین رفت و هیچکس هیچکاری برای ما نکرده.


یک مرد معترض به زبان محلی: فیش من موجوده. الآن چند باره مراجعه می‌کنم. یعنی دلیلش چیه؟-نامفهوم-


یک مرد: یعنی زمینی وجود نداره؟ نامفهوم-


یک مرد معترض به زبان محلی: اصلا زمین نیست - نامفهوم-


یک زن معترض به زبان محلی: ۱۳سال پیش ۵میلیون و... مسکن... هزاران مشکل پول قرض کردیم... الآن نه اسمی... نامفهوم – بعد از ۱۳سال اصلاً هیچی اثری از این زمین نیست.


مطالب مرتبط


اعتراض غارت شدگان موسسه کاسپین و اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف


تجمع و اعتصاب جمعی از پرسنل شرکت ایران خودرو در تبریز و معلمان خرید خدمات یزد