تظاهرات و اعتراضات مردمی به چه سمتی خواهد رفت ـ ارتباط مستقیم

تظاهرات و اعتراضات مردمی به چه سمتی خواهد رفت ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۳بهمن۹۹


تظاهرات و اعتراضات مردمی بدلیل فقر و گرانی و بحران های معیشتی است.

این روزها در حالیکه سایه تهدید کرونا همچنان بر سر مردم ایران سنگینی می کند


اما بحران های معیشتی از جمله فقر و گرانی همچنان چنگالهای سیاهش را بر گلوی زحمتکشان و هموطنان محروم ما محکم تر می کند.
و در چنین شرایط شاهدیم که اعتراضات روزافزون به این وضعیت فاجعه بار که حتی نان را هم،

از سفره های مردم محروم ربوده هر روز در گوشه و کنار میهن مان بوقوع می پیوندد .
مردم به جان آمده در اعتراضاتی که طی روزهای اخیر برپا کردند بدنبال پاسخ نگرفتن در قبال مطالبات خود بصراحت شعار میدهند که حق شان را در کف خیابان خواهند گرفت.

این شعاری بود که در تظاهرات و اعتراضات مردمی بخصوص بازنشستگان شاهد آن بودیم


و بر این تاکید می کنند که از این نظام چپاولگر امید پاسخگویی به مطالباتشان را ندارند و راه حل را

در کف خیابان دنبال می کنند.
این اعتراضات که در نقاطی به رویارویی با ماموران سرکوبگر رژیم هم منجر شده طی روزها و هفته های گذشته در شماری از شهرهای میهن مان می توانیم بگوییم که تصویر دیگری از جامعه ای که زیر برق سرکوب از یک طرف و کرونا از طرف دیگر قرار دارد، به ما میدهد.

در برنامه این هفته می خواهیم نگاهی داشته باشیم به این تظاهرات و اعتراضات


و نحوه برخورد رژیم با خواسته ها و مطالبات مردم محروم و اینکه این جامعه جوشان به کجا می رود ؟
چرا رژیم در حالیکه از سر باز کردن یک قیام دیگر مثل قیام آبان ماه در وحشت بسر می برد و هر روز هم شاهدیم که مقامات و رسانه های رژیم در حال هشدار دادن در باره وضعیت انفجاری جامعه هستند کوچکترین قدمی برای بهبود این وضعیت برنمی دارد.
و اینکه آیا رژیم به چنین وضعیتی اشراف ندارد؟ یا اینکه نمی تواند؟
و این سئوال که سیر اعتراضات مردمی به چه سمتی در حال حرکت است؟ و نظام آخوندی چه راه برون رفتی دارد؟ و چکار خواهد کرد؟ و چشم انداز چه خواهد بود؟

 

ارتباط مستقیم قسمت دوم


  

ارتباط مستقیم قسمت سوم


  

ارتباط مستقیم قسمت چهارم


  

مطالب مرتبط


سیاست رژیم ایران در مقابله با بیماری کرونا و واکسیناسیون آن در ایران ـ ارتباط مستقیم

نامه گزارشگران سازمان ملل متحد در راستای بالا بردن جنبش دادخواهی – ارتباط مستقیم

کرونا؛ تور بزرگ استتار برای بحران موجودیت