مسعود رجوی : خامنه‌ای سوار بر یابوی ولایت، خواهان ادامه تحریم از کیسه ملت برای ادامه حکومت است

مسعود رجوی: خامنه‌ای سوار بر یابوی ولایت، خواهان ادامه تحریم از کیسه ملت برای ادامه حکومت است ـ ۱۹بهمن ۱۳۹۹


خامنه‌ای یک بار دیگر پرده را کنار زد و معلوم شد سوار بر یابوی ولایت خواهان ادامهٔ تحریم از کیسهٔ ملت برای حفظ هژمونی و ادامهٔ حکومت است.

الا این‌که آمریکا و اروپا مانند دورهٔ قبل سر کیسهٔ مماشات را شل نموده و دلارها و امتیازات بیکران به لبادهٔ نظام سرازیر کنند.

اما بعد از قیامهای آبان ۹۸ و دی ۹۶ دیگر پیمانهٔ خامنه‌ای پر شده و سبوی ولایت درهم‌شکسته است.

بازگشت به دوران استمالت و تعادل پیشین سراب و خواب و خیال است.

نقطهٔ آغاز هر بینش و تحلیل و تفکر منطقی درباره وضعیت رژیم، به شرط این‌که ریگی از ملا به کفش نداشته باشد بازگشت‌ناپذیری به تعادل ۴سال پیش است.

این همان خط قرمزی است که مقاومت ایران و ارتش آزادی را از تمام مدعیان جدا و متمایز می‌کند.

خلیفه ارتجاع آب در هاون می‌کوبد


یک ماه پیش هم درست در روز ۱۹دی پرده را در مورد خرید واکسن از آمریکا و اروپا کنار زد

و ثابت شد که به‌دنبال سپر و کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی است

و مرگ و اعدام را برای بقای رژیم منحوس ولایت نعمت و فرصت می‌داند.

علاوه بر این خامنه‌ای می‌پندارد که چون دولت جدید آمریکا با او سر جنگ و ناسازگاری ندارد،

پس می‌تواند با باد و بلوف آخوندی قاطر ولایت بتازاند و نرخ را گران کرده‌امتیازات بیشتر بگیرد.

ولی‌فقیه فرتوت و نظام پا به گور ولایت کور خوانده و مثل همیشه و هر بار آتشفشان قیام خلق و ارتش گرسنگان را نادیده گرفته است.

با این‌حال به‌شدت می‌ترسد و تأکید می‌کند «مرعوب دشمن نباید بشویم. اگر مرعوب شدیم از کار می‌افتیم».

مرعوب و از کار افتاده هستید. در هر حال با سر بر زمین خواهید خورد و سرنگون خواهید شد.

از یاد نبرید که شاه هم در روزگار دموکراتها دچار همین سرنوشت شد.

هم‌چنان‌که بارها گفته‌ایم، تکرار می‌کنیم بفرمایید مذاکره و صلح کنید، خواهش می‌کنیم مذاکره و صلح کنید.

زودتر عقب بنشینید و واپس بتمرگید. در این صورت ما قیمت کمتری خواهیم داد.

اما اگر به‌خاطر تغییر دولت آمریکا هوا برتان داشت وعدهٔ ارتش آزادی و کانون‌های‌شورشی با شما در تهران و سراسر ایران.

مطالب مرتبط


کشاکش مجاهدین با دیو سرنوشت در تاریخ معاصر ایران خمینی ضدبشر ـ مسعود رجوی ـ ۱۹بهمن۱۳۶۳

خامنه‌ای: آمریکا و سه کشور اروپایی حق ندارند شرط و شروط برای برجام تعیین کنند - پیام مسعود رجوی