کانون‌های ‌شورشی تصویر واقعی ایران زمین بپاخاسته ـ قلبها، واژه‌ها پیوندها

قلبها، واژه ها پیوندها ـ کانون‌های ‌شورشی تصویر واقعی ایران زمین بپاخاسته ـ ۲۴بهمن۹۹


نگاهی به نامه‌های کانونهای شورشی

ایرانشهر -منطقه کلاهدوز

مقاومت مردم در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای، شلیک مزدوران به سمت مردم بی‌دفاع؛کانون‌های ‌شورشی تصویر واقعی ایران زمین بپاخاسته ـ قلبها واژه‌ها پیوندها

ببینید چه طوری فقط سمت مردم شلیک می‌کنند.

مردم منطقه کلاهدوز در شهرستان ایرانشهر صبح یکشنبه ۵بهمن در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای به مقاومت برخاستند و با آنان درگیر شدند.

مزدوران خامنه‌ای. لعنت بر شما. لعنت بر دیکتاتور

لباس شخصیهای ولی‌فقیه ارتجاع و مأموران جنایتکار او در اطلاعات آخوندی، سپاه و نیروی سرکوبگر انتظامی که به بهانه سوخت قاچاق به این منطقه حمله کرده بودند به سمت مردم بی‌دفاع آتش گشودند و وحشیانه تیراندازی کردند.

مردم بدبخت به‌خاطر ۴ تا بشکه گازوئیل. این هم مزدوران آقای خامنه‌ای. ببینید چه طوری وقت سمت مردم شلیک می‌کنند. ببینید.

مأموران را نگاه کنید. تیر می‌زنند. ببینید چه طوری سمت مردم شلیک می‌کنند.

نگاه کن. مردم را می‌زنند مستقیم. به سمت مردم. هدف. این مردم بیگناه

خدا خودش رحم کنه. رحم کنه این مردم رو

این ملت چه کار کنند؟ مجبورند

خدا خودش رحم کند.

مزدورای آیت‌الله خامنه‌ای.

لعنت بر شما. لعنت بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. لعنت بر دیکتاتور

اینجا همه زن و بچه زندگی می‌کنند. اینجا همه خانواده‌اند.

مشــهد - کانون شورشی ۲۱۰

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج امداد مستضعفین مرکز سرکوب و غارت محرومین

مشهد - کانون شورشی ۱۶۰

به آتش کشیدن تصویر جلاد قاسم سلیمانی

اصفهان-حوزه جهل و جنایت - کانون شورشی ۹۳۰

به‌آتش کشیدن بساط نمایش‌های دهه زجر

اصفهان - کانون شورشی ۱۴۶

به‌آتش کشیدن بساط نمایش‌های دهه زجر

اهواز - کانون شورشی ۲۲۵

به‌آتش کشیدن تصویر منحوس خمینی و خامنه‌ای

بندرعباس - کانون شورشی ۴۵۰

تهران

مریم رجوی: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را در می‌نوردد

مطالب مرتبط


قلبها واژه‌ها و پیوندها – مجاهدین خلق نمی‌گذارند رژیم نفس راحتی بکشد

بهرام مودت: ویلپنت ۱۳۹۶ - تصویر زیبا از ایران فردا