به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی ـ مسعود رجوی ـ پاریس ۲۷فروردین۱۳۶۵ ـ قسمت اول تا سوم

به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی ـ مسعود رجوی ـ پاریس ۲۷فروردین۱۳۶۵ ـ قسمت اول

 

گذشته، حال، آینده جبر زمان، سرنگونی محتوم و راه‌حل ها

مسعود رجوی ـ پاریس۲۷ فروردین۱۳۶۵

 

ولایت سفیانی و مانورهای پوچ فریبکاری

مگر خمینی نبود که آشکارا گفت اگر همه مردم هم یک چیزی را بگویند یا یک چیزی را بخواهند و من نخواهم، حرف حرفِ من است؟ معنی ولایت سفیانی خمینی هم یعنی همین

تردیدی نیست که یک تحول بنیادین و یک "انقلاب" ضروری و محتوم است و کسی نخواهد توانست مانع آن بشود

راه‌حل مردمی و شرافتمندانه و البته خونین انقلاب نوینی را مد نظر دارد که هم به شاه می‌گوید نه و هم به خمینی و ضامن تحقق صلح و آزادی و حاکمیت مردمی است

"گذشته"ستم‌شاهی با"حال" که روزگار ستم‌شیخی خمینی است

کاملاً آمادگی دارند که برای جلوگیری از تحقق "آینده" یعنی تحقق حاکمیت مردم دست به یکی بکنند

این ناشی از ماهیت‌های ضدمردمی دیکتاتورهای شاه و خمینی است

 

مسعود رجوی: بقایای شاه گذشته تاریک و دیکتاتوری نیم‌قرنی رضاشاهی و محمدرضاشاهی را نمایندگی می‌کنند

شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران  شاخص آینده هستند و برای آینده می‌جنگند

گذشته و حال و آینده اسلوب ها، تکیه‌گاهها، شاخص ها، معیارها و فرهنگ خاص و جداگانه خود را دارد

رژیم آن‌قدر ضعیف است که اگر یک حفره و یک خلأ در یکجا باقی بگذارد

از همانجا از هم دریده خواهد شد، از همانجا سرِ کلاف باز خواهد شد به این خاطر است که خمینی حتی نمی‌تواند

مختصر آزادی برای زنان این مملکت را هم تحمل کند. به تو چه که یکی باحجاب است و یکی بی‌حجاب برو تو هر طور که علاقه و عقیده‌ات هست عمل کن

بگذریم که هیچ عقیده‌ای ندارد، جز سفاکیت مسأله این است که هرجا که آزادی باشد، خمینی نیست

آخر رابطه‌خمینی با آزادی رابطه جن است و بسم‌الله و آنرا نمی‌تواند تحمل کند

از سوی این نسل غرقه بخون سوگند می‌خورم سوگند می‌خورم که با چنگ و ناخن و دندان هم که شده  رژیم ضدبشری را در تمامیتش از هم خواهیم درید و پرچم صلح و آزادی و استقلال و حاکمیت مردمی را در خاک میهنمان به اهتزاز درخواهیم آورد.

نتیجه‌ این نبرد عادلانه از پیش روشن است نه به "گذشته" برخواهیم گشت نه در وضعیت "حال" درجا خواهیم زد  بلکه "آینده" قطعاً محقق خواهد شد

حاصل ۲ نفی نفی شیخ و شاه، یعنی نفی استبداد و وابستگی حاکمیت مردمی است

پیام رادیویی رهبر مقاومت

صدای مجاهد ـ ۲۷ فروردین ۱۳۶۵به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی ـ مسعود رجوی ـ پاریس ۲۷فروردین۱۳۶۵ ـ قسمت دوم


به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی ـ مسعود رجوی ـ پاریس ۲۷فروردین۱۳۶۵ ـ قسمت سوم

مطالب مرتبط


مسعود رجوی ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ ـ به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و قیام همافران در ۱۹بهمن۱۳۵۷

مسعود رجوی: خامنه‌ای سوار بر یابوی ولایت، خواهان ادامه تحریم از کیسهٔ ملت برای ادامه حکومت است