قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا سوم

قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول ـ ۴اسفند۹۹


قطعنامه دو حزبی از اهمیت ویژه ای برخودار است بدلیل اینکه در شرایطی بسیار پر تلاطم در آمریکا به تصویب رسید.

روز ۲۳ بهمن ماه برابر با ۱۱ فوریه قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا


با امضای ۱۱۳ نماینده از کمیته های مختلف کنگره آمریکا به ثبت رسید.
این قطعنامه بصورت روشنی از خواست مردم ایران برای آزادی حمایت کرده.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم نگاهی داشته باشیم به این قطعنامه و ببینیم که،

تصویب آن در موقعیت زمانی کنونی دارای چه اهمیت و تاثیری هست.
تفاوت آن با قطعنامه های قبلی که در دوره پیشین صادر شده در حمایت از خواست مردم ایران چیست ؟
امضاء کنندگان آن چه کسانی هستند؟ و معنی سیاسی نکاتی که در این قطعنامه روی آنها دست گذاشته شده چیست؟و چه تاثیرات و واکنش هایی را بویژه در آمریکا بدنبال داشته؟

دوستان عزیز در برنامه ارتباط مستقیم این هفته دو مهمان خواهیم داشت


آقای صفوی قدری در مورد این قطعنامه و تفاوت آن با بقیه قطعنامه ها در مجلس نمایندگان در دوره های قبل که در حمایت از مردم ایران صادر شده بگویید.

علی صفوی


در گذشته قطعنامه های حمایت از مقاومت مشروع مردم ایران در کنگره و سنای آمریکا بوده چیزی که این قطعنامه را متمایز می کند این است که در شرایط ارائه شده که ما شاهد یک دوران بسیار پر تلاطم و پر کشاکش سیاسی در آمریکا بودیم.
جریان هایی که در ماه های آخر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اوج خودش رسید در حالیکه جامعه سیاسی آمریکا شقه شده بود ما دیدیم که این قطعنامه با اجماع کم نظیر دو حزبی ثبت می شود.
نکته دوم اینکه این قطعنامه بعد صدور حکم تاریخی دادگاه بلژیک مطرح می شود.....

 

قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت دوم ـ ۴اسفند۹۹
 

قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم ـ ۴اسفند۹۹
 

 

مطالب مرتبط


تظاهرات و اعتراضات مردمی به چه سمتی خواهد رفت ـ ارتباط مستقیم

آمار جانگداز قربانیان کرونا در ۳۷۳ شهر از ۸۴ هزار و ۹۰۰ نفر بیشتر است – مشروح اخبار هجدهم

یوآنی: برجام به رژیم ایران جرأت داد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را افزایش دهد