موضع‌گیری شتابان ولی فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان آخوندی و پیام مسعود رجوی

موضع‌گیری شتابان ولی فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان آخوندی و پیام مسعود رجوی - ۴اسفند۹۹


موضعگیری شتابان ولی‌فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان:


خامنه‌ای ۴اسفند ۹۹

قانون مجلس قانون خوبی است. دو صدایی نباشد این اختلاف‌نظر را حل کنند

شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد.

این اختلاف‌نظر را باید حل کرد. باید حل کنند. نبایستی این اختلافات اینطوری را یا رها کنند به‌حال خود یا تشدید کنند و نشاندهندهٔ دو صدایی باشد. نه این راه‌حل دارد و باید حل کنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به این‌که قانون را عمل کند. قانون هم قانون خوبی است باید هم به‌دقت عمل شود. دو طرف در این زمینه همکاری کنند با هم که این عمل بشود.

مسعود رجوی:


بحران بی سابقه در مجلس رژیم و موش و گربه بازی مسخره خامنه ای


روشنگر این حقیقت است که اوضاع از هر طرف که بچرخد نتیجه یکی بیش نیست:


قیام و سرنگونی، انقلاب و پیروزی


 

مطالب مرتبط


 

موضع‌گیری شتابان ولی‌فقیه ارتجاع در دیدار با خبرگان آخوندی و پیام مسعود رجوی