اسامی ۱۰ تن از شهیدان قیام سراوان

اسامی ۱۰ تن از شهیدان قیام سراوان-۵اسفند۹۹


با درود به شهیدان و دلیران قیام سراوان

تسخیر و در هم کوبیدن فرمانداری رژیم

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به مردم قهرمان سراوان که در برابر ظلم و ستم و تبعیض دیکتاتوری دینی بپاخاسته‌اند، عموم جوانان شورشگر بویژه در سیستان و بلوچستان را به حمایت از مردم سراوان فراخواند و تاکید کرد:‌


این تنها راه مردم ایران برای بدست آوردن حقوقشان در برابر رژیم تبهکار آخوندی است.


خانم رجوی جانباختگان سراوان را شهیدان راه آزادی ایران خواند و بهبودی عاجل مجروحان را آرزو نمود و خاطرنشان کرد رژیم آخوندها حساب این خونریزیهای بی دریغ را پس خواهد داد.  


 

مطالب مرتبط

درگیری سوخت بران محروم با سپاه پاسداران در منطقه مرزی آسکان در سراوان

تصرف فرمانداری سراوان توسط مردم و محاصره پادگان سپاه + توئیت مریم رجوی