کرمان ـ گرامیداشت درویش زندانی بهنام محجوبی بر سر مزارش

کرمان ـ گرامیداشت درویش زندانی بهنام محجوبی بر سر مزارش-۷اسفند۹۹


بهنام محجوبی

خانواده و جمعی از دوستان واقوام او روز پنجشنبه ۷اسفند بر سر مزار او در کرمان گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند و با او برای ادامهٔ راهش تجدید پیمان کردند.


جمعی از دوستان و آشنایان در همین روز در تهران در خیابان گلستان گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند.


به‌رغم تهدیدهای دژخیمان، خانواده و جمعی از درویشان بر سر مزار او تجمع کردند و روی مزار وی گلهای سرخ گذاشته و یاد او ار گرامی داشتند. حاضران هنگام گل‌گذاری مزار بهنام محبوبی گفتند:

سیصد گل سرخ یک گل نصرانی

ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

ما کز ز سر بریده می‌ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

هم‌چنین تعدادی از دراویش بر سر مزار بهنام محجوبی حاضر شده و یاد او را گرامی داشتند. اوپس از ماهها شکنجه در زندان اوین و فقدان رسیدگیهای ضروری پزشکی سرانجام روز یکشنبه در بیمارستان جان باخت.

کرمان ـ گرامیداشت درویش زندانی بهنام محجوبی بر سر مزارش

مطالب مرتبط

مزار بهنام محجوبی با گلهای سرخ آذین شد ـ در یک نگاه

گرامی‌داشت و گل‌آذین مزار درویش زندانی بهنام محجوبی