اعتراف رژیم به ابعاد کشتار و دروغپردازی و متهم کردن پاکستان، در حالیکه پاکستان دعاوی رژیم را بالکل تکذیب کرده

اعتراف رژیم به ابعاد کشتار و دروغپردازی و متهم کردن پاکستان، در حالیکه پاکستان دعاوی رژیم را بالکل تکذیب کرده-۹اسفند۹۹


اعتراف رژیم ـ پاسدار کرمی سرکرده قرارگاه قدس جنوب سپاه پاسداران: ۸اسفند ۹۹


اصلاً کلاً سه نفر مجروح شده در آن تیراندازی که یک نفرشان در بیمارستان فوت کرده


جنجال به راه‌انداختند که آقا ۲۰نفر ۵۰نفر هر کسی یک چیزی می‌گوید


پاکستانی‌ها چند تا ماشین سوخت کش را آتش زدند چند نفر را کشتندتو شرایطی که دشمن شما الآن پاکستانی‌ها چند تا ماشین سوخت کش را آتش زدند چند نفر را کشتند از سوخت کشها یک نفر داداش بالا نیومد.


همین جنازه‌هایی که پریروز آمد اینها صورتجلسه‌اش هست.


یک جنازه که در بیمارستان پاکستان فوت کرده آمدند صورتجلسه کردن جنازه را تحویل دادند جنازه دوم از تو پاکستان آمده با سه تا مجروح دیگر.


خوب بعد اینها همه هجوم آوردن سمت پاسگاه شما اگر یک کسی بیاید در خانه تو می‌نشینید نگاهش می‌کنید؟


خوب بله اینها صحبت کردن تلاش کردند آنجا اصلاً کلاً سه نفر مجروح شده در آن تیراندازی که یک نفرشان در بیمارستان فوت کرده جنجال به راه‌انداختن که آقا ۲۰نفر ۵۰نفر هر کسی یک چیزی می‌گوید بعد اصلاً تحقیق نمی‌کنیم ببینید


... ... وقتی ما اگر خدایی نکرده یک موضعگیری بکنیم یک جوانی احساساتی بشود بیایید در خیابان یک کاری انجام بدهد خون او گردن چه کسی هست.امروز نظام جمهوری اسلامی ایران دارد امنیت را در کشورهای دیگر برقرار می‌کند!


بعد نمی‌گذاریم که این همه شبکه‌های معاند شما دیدید دارند سخن‌پراکنی می‌کنند برای چی این کار را می‌کنند برای این‌که دارند با این جبهه حق مقابله می‌کنند.


ما که مقابل جبهه باطل کوتاه نمی‌آییم شبکه‌های مجازی خوب بعد می‌آیند از ذهن بعضی بچه‌های جوان ناآگاه استفاده می‌کنند.


مطالب مرتبط


گفتگو درباره خیزش مردم دلیر و غیور سیستان و بلوچستان ـ گفتگوهای سیاسی


حکومت قاچاقچیان غارت‌گر؛ چند عکس و دنیایی سخن