خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا چهارم

خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم


ارتباط مستقیم ـ ۱۰اسفند۹۹ ـ قسمت اول


خیزش و قیام هموطنان محروم و زحمتکش ما در سراوان منجر به شهادت ده ها تن گردید.

با درودهای گرم به مردم قهرمان سیستان و بلوچستان که با خیزش و قیام خودشان


حکومت آخوندی را به لرزه انداخته اند و یکبار دیگر نشان دادند

که ایران زمین هرگوشه اش شعله ور است و آتش خواست آزادی،

هر روز از گوشه وکنار میهن مان زبانه می کشد.
در هفته گذشته درکنار تحولات مختلفی که در رابطه با ایران و مقاومت ایران بود جنایت ضدبشری پاسداران در باز کردن،

رگبار گلوله به روی هموطنان محروم و زحمتکش ما در سراوان که منجر به شهادت ده ها تن و مجروح شدن بسیاری از مردم شد

آتش خیزش و قیامی را در سراوان و همچنین سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان شعله ور کرد

و جزء اولین خبرهای میهن مان قرار گرفت.
مطابق معمول رژیم بصورت وقیحانه در صدد انکار آن برآمد و در قدمهای بعد تلاش کرد آنرا کوچک نشان دهد.
اما قدرت جوانان غیور در شهرهای سیستان و بلوچستان دروغ های رژیم را برباد داد و یکبار دیگر اثبات کرد که هر جرقه کوچک،

در هر نقطه از میهن مان برپا شود بسرعت به خیزش و قیام در برابر این رژیم تبدیل می شود.
در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم همراه با شما نگاهی داشته باشیم به قیام و خیزش در سیستان و بلوچستان و ابعاد و پیامهای آنرا بررسی کنیم.

همراه با ما باشید در برنامه این هفته ارتباط مستقیم در باره اعتراض و قیام در سیستان و بلوچستان


در برنامه این هفته برادر مجاهد عباس داوری مهمان برنامه ما هستند.
برای هموطنان و بینندگان جوان سیمای آزادی که در این برنامه همراه ما هستند لازم است یادآوری بکنم که،

برادر مجاهد عباس داوری از مسئولان قدیمی و اولیه سازمان مجاهدین هستند که در جریان ضربه ساواک شاه به مجاهدین،

در سال ۵۰ در تبریز دستگیر شدند و همراه با بقیه مجاهدین تا سال ۵۷ در زندان های ساواک شاه بسر بردند

و در جریان اوجگیری انقلاب ضد سلطنتی از زندان آزاد شدند و تا همین امروز هم بعنوان یکی از مسئولین پرسابقه مجاهدین

و همچنین مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران مبارزه شان را برای آزادی مردم ایران ادامه دادند.....

خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۰اسفند۹۹ ـ قسمت دوم



خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۰اسفند۹۹ ـ قسمت سوم




خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۰اسفند۹۹ ـ قسمت چهارم




 

مطالب مرتبط


قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا سوم

تظاهرات و اعتراضات مردمی به چه سمتی خواهد رفت ـ ارتباط مستقیم

حمایتهای مردمی در هفتمین روز قیام در شهرها و مناطق سیستان و بلوچستان