خانواده ذبیحی، خانواده ای که جانشان را در مسیر آرمان آزادیخواهی مردم ایران فدا کردند ـ سرخ واژه

خانواده ذبیحی، خانواده ای که جانشان را در مسیر آرمان آزادیخواهی مردم ایران فدا کردند ـ سرخ واژه ـ ۱۳اسفند۹۹


خانواده ذبیحی سر سازش با ستم و زورگویی را نداشت.

بهجت اسحاق تبار( از خانواده ذبیحی)


من در خانواده ای چشم باز کردم که سر سازش با ستم نداشت بخاطر همین هم عوامل و مزدوران رژیم خمینی کینه خیلی زیادی به این خانواده داشتند.
از همان کودکی دایی عزیزم رمضان ذبیحی که یکی از فرماندهان دلیر شهر آمل بود بجرم آزادیخواهی دستگیر،

و زیر شکنجه های خیلی زیاد به شهادت رساندند.
همچنین مادر بزرگم مجاهد شهید خدیجه مهدوی که بچه ها به او آبجی می گفتند، او را هم دستگیر و بعد از شکنجه های زیاد تیرباران کردند.
خاله عزیزم طاهره ذبیحی و شوهر خاله ام ایرج جلالی و همچنین پسر دایی های مادرم محمدعلی مهدوی و سلمان مهدوی

و همینطور نورالله فرجی را به جرم آزادیخواهی دستگیر و شهید کردند.
بعد که هشت ساله شدم در عملیات کبیر فروغ جاویدان دایی عزیزم دکتر اسماعیل ذبیحی بشهادت رسید.
این عملیات برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه بود.
اما من سرم خیلی بلند است بخاطر داشتن چنین خانواده ای و به اینکه خودم و این خانواده جانشان را در مسیر آرمان آزادیخواهی مردم ایران فدا کردند.
و سازمان ما تا آزادی مردم ایران به این مبارزه ادامه می دهد.
دو شهید از فرزندان این خانواده عبارتند از: مجاهد خلق طاهره ذبیحی
متولد ۱۳۴۲ در روستای بوران آمل، شهادت اسفند ۱۳۶۱ در بابل
مجاهد خلق رمضان ذبیحی متولد ۱۳۳۲ در روستای بوران آمل، شهادت شهریور ۱۳۶۰ در آمل

آذر کریمپور


روز ۱۵ خرداد سال ۶۱ بود که من در یکی از پایگاه های سازمان در گرگان بودم . همان روز طاهره با پسرش شهرام که یک ساله بود به گرگان آمد و بعد من و طاهره به یکی از پایگاههای سازمان در بابلسر رفتیم.
و مادر ذبیحی هم همانجا بود....

مطالب مرتبط


فیروز رحیمیان مجاهدی با ویژگیهای انقلابی، فروتن و متواضع ـ سرخ واژه

معصومه و مهدی امینی خواهر و برادری که جلوی دژخیم قامت خم نکردند- سرخ واژه

بهای آزادی - به‌یاد شهیدان قیام ۹۶