بیانیه ۳۰۰ انجمن ایرانی خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ـ ارتباط مستقیم- قسمت اول تا چهارم

بیانیه ۳۰۰ انجمن ایرانی خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ملل متحد ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول ـ ۱۷اسفند۹۹


بیانیه ۳۰۰ انجمن ایرانی خواستار سیاستی قاطع از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال رژیم آخوندی شدند.

روز دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۹


هم زمان با شروع اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل و تظاهرات هموطنان مان در برابر

مقر اتحادیه اروپا در همان روز در بروکسل برگزار شد بیانیه مشترک ۳۰۰ انجمن و تشکل ایرانی در اروپا، آمریکا و استرالیا

برای رئیس شورای اتحادیه اروپا و همچنین معاون کمیسیون اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی ارسال شد.
۳۰۰ انجمن در بیانیه خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو صادر شده بود با استناد به،

محکومیت دیپلمات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی و سه مزدور جنایتکار همدست او در دادگاه آنتورپ بلژیک بجرم توطئه،

به اقدام تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران، از رهبران اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آخوندی شدند.
و اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات دیگری علیه دیکتاتوری آخوندی در ایران و از آنطرف حمایت از خواست مردم ایران فراخواندند.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم نگاهی می کنیم به این بیانیه ۳۰۰ انجمن ایرانی


و موضوعاتی که در آن مطرح شده و هم چنین نگاهی کنیم به این ۳۰۰ انجمن .
این انجمن ها چه کسانی هستند؟ با چه اهدافی تشکیل شدند؟ نقش و تاثیرات آنها تا کنون در کارزارهایی که مقاومت ایران،

بویژه در عرصه بین المللی به پیش برده چه هست ؟ و چه تاثیرات عملی داشته اند؟
و اینکه بودن یا نبودن آنها در صحنه جنگ رویاروی مقاومت ایران با رژیم آخوندی در سطح بین المللی چه تفاوتی می کند؟
و خلاصه اینکه چگونه این انجمن ها و تشکل ها طی سالیان توانستند به فعالیت های خود ادامه دهند و استقبال از آنها چگونه بوده؟ و در شرایط کنونی در صحنه نبرد با رژیم آخوندی از چه جایگاهی برخوردارند؟
با ما در برنامه همراه باشید با مهمان برنامه آقای جواد دبیران.....

ارتباط مستقیم ـ ۱۷اسفند۹۹- قسمت دوم


  

ارتباط مستقیم ـ ۱۷اسفند۹۹ـ قسمت سوم


  

ارتباط مستقیم ـ ۱۷اسفند۹۹ـ قسمت چهارم


  

 

مطالب مرتبط


خیزش و قیام هموطنان استان سیستان و بلوچستان علیه ظلم و ستم رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا چهارم

قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان آمریکا با امضاء ۱۱۳ نماینده ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا سوم

روز جهانی زن؛ زنان علیه بنیادگرایی