۲۹ اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹ به همت مصدق بزرگ

دکتر محمد مصدق:

ملت ایران، فرزندان عزیز من امروز یکبار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است فرد فرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که به پرچم و تاریخ پرافتخار خویش دارید لحظه‌یی از یاد ببرید، حساسیت زمان و عظمت مبارزه و آشفتگی جهان و خرابی اوضاع هشیاری شما را در همه حال ایجاب می‌کند.

فرزندان عزیز وطن با چشمان باز و بیدار مراقب سرنوشت خانهٔ کهنسال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند و ما را مستحق نفرین و لعنت بشناسد.

مسعود رجوی  ۹ شهریور ۱۳۹۰

مصدق گفت تنها گناه من، گناه بزرگ و بسیار بزرگ من، این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراطوری جهان رو از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوف‌ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین‌المللی در افکنده‌ام.

بله در ادامه تاریخی مصدق گناه مجاهدین هم این است که پنجه در پنجه مهیب ترین ارتجاع قهار در تاریخ ایران و سرویسهای دور و نزدیک پشتیبان او در افکنده‌اند.

۲۹ اسفند سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱۳۲۹ به همت مصدق بزرگ - کلیپ۲ - ۲۹اسفند1402

مطالب مرتبط

گواهی تاریخی از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق قسمت اول

۲۹اسفند، نهضت پیروز ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدقلطفا به اشتراک بگذارید: