گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ ـ قسمت اول و دوم

گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ - قسمت اول


رود الماس شب سوز اختران                جنگل سبز پولاد بیخزان

ای تو بازوی پراقتدار خلق                   عطر سوزان نامت بهار خلق

صبح پیروزی خلق قهرمان                  ارتش پرتوان ستمکشان

ارتش قیام، رایت شرف، راه افتخار

گام آهنین، بر گلوی شب،  کوه اقتدار

ای دگرگون کننده قلبها و دیدگان

ای تدبیرگر شب و روز

ای تغییردهنده اوضاع و احوال و حکومت‌ها و حاکمیت‌ها

روزگار مردم و مقاومت ایران را به نیکوترین صورت دگرگون کن و تغییر ده

مردم ایران را مشمول خیر و برکت و قرین پیروزی و نوروزی گردان

با درود و تهنیت به خلق قهرمان و لاله‌زار شهیدان مردم ایران

با گرامیداشت هزاران مظلوم جانباخته در کرونای ولایت

با آرزوی شفا و سلامت برای بیماران و برآوردن حاجت بزرگ ملت

سرنگونی استبداد دینی و دستیابی به آزادی و سعادت

و با تبریک و تحیت به کانون‌ها و شورشگران برای آزادی

رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران

ضامن پیروزی محتوم خلق ماست

گزیده پیام های مسعود رجوی رهبر مقاومت در سال ۱۳۹۹ - قسمت دوممطالب مرتبط


مسعود رجوی: دعوت از خامنه‌ای، روحانی و رئیسی برای شرکت در دادگاه بین‌المللی

مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش‌ آزادی است