هفتم فروردین ۱۳۶۷ عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران

هفتم فروردین ۱۳۶۷ عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ ۶فروردین۱۴۰۱


نبرد آفتاب علیه نیروهای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی

هر روز از روزهای سال یادآور یک فراز از مبارزات این نسل علیه ارتجاع و تروریسم است.

 هشتم فروردین، در خاطرات رزمندگان ارتش آزادی، به روزی افتخارآفرین در ضربه زدن به ماشین جنگی آخوندها محسوب می‌شود.

ضرباتی که در راستای سیاست صلح مقاومت ایران، در نهایت با عملیات چلچراغ به اوج رسید و به گل گرفتن دهانهٔ تنور جنگ ضدمیهنی منجر شد.

نیمه‌شب‌ یکشنبه ۷فروردین۱۳۶۷، ارتش آزادیبخش ملی ایران، با‌شرکت ۱۵تیپ رزمی،

از جمله تیپهای رزمی شیرزنان قهرمان مجاهد خلق، با یک تعرض عظیم و بی‌سابقه علیه قوای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی،

در جبهه‌یی به‌طول ۳۰کیلومتر در غرب شوش در استان خوزستان، به‌لشکر۷۷خمینی حمله کرد و آنان ‌را با ضربات کمرشکن و خردکننده‌یی در‌هم شکست.

لشکر ۷۷خراسان از نظر فرماندهی، آموزش و تجهیزات مورد رسیدگی خاص رژیم بود، و ابزار بسیار مهمی در لشکرکشی به مناطق کردستان و کشتار مردم بی‌دفاع به‌شمار می‌رفت.

لشکر۷۷خراسان در لحظه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفت در آمادگی کامل به‌سر می‌برد،

اما هیچ چیز نتوانست مانع رزم‌آوران ارتش آزادی برای وارد کردن ضربه‌ای خرد‌ کننده بر آن شود.

در این نبرد درخشان، ۱۰گردان لشکر نورچشمی خمینی، موسوم به لشکر۷۷خراسان، منهدم شد و ۵۰۸نفر از آنها به‌اسارت درآمدند.


 مطالب مرتبط

وحشت آخوندها از سلسله عملیات چلچراغ ارتش آزادیبخش ملی ایران

نبرد آفتاب علیه نیروهای جنگ‌افروز و سرکوبگر رژیم خمینی

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: