نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم قسمت اول تا چهارم

نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۲۲فروردین۱۴۰۰


نمایش انتخابات رژیم در ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار می شود.

در اولین برنامه ارتباط مستقیم در سال ۱۴۰۰ در خدمت شما هستیم


با آرزوی اینکه سال ۱۴۰۰ برغم همه درد و رنجی که هموطنان ما بخاطر کرونا و فقر و گرانی و بیکاری با آن مواجه هستند،

بتوانیم این سال را به سالی پر از پیروزی های بزرگ مردم ایران در مسیر رسیدن به آزادی تبدیل بکنیم.
روز اول فروردین ماه خامنه ای در پیامی که فرستاد رئوس سیاست های رژیمش را در سال جدید توضیح داد و از جمله،

خط و سیاست رژیم آخوندی در مورد نمایش انتخابات ریاست جمهوری را ترسیم کرد.

نمایش انتخابات رژیم آخوندی


می دانیم روز ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار می شود و خامنه ای در پیامش خواست که این انتخابات دو قطبی نشود،

و در همین پیام مشخصات رئیس جمهور مورد نظر خودش را برشمرد و از عواملش خواست به کسی که او مشخص میکند،

رای بدهند. ناظران سیاسی تفسیرهای متفاوتی از این سخنان و سیاستی که ولی فقیه نظام ترسیم کرده به عمل آوردند.
چند روز بعد از این پیام و سخنرانی آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم هم به صحنه آمد و موضوع رفراندوم در نظام آخوندی،

را مطرح کرد و گفت: همه مشکلات رژیم با این رفراندوم حل و فصل می شود که البته بعد از آن آماج حملات باند رقیب قرار گرفته .
خوب روشن است که این کشاکش و جنگ و جدال هر چه که به روز انتخابات نزدیک می شویم بالا و بالاتر خواهد گرفت.

و البته اوج آن زمانی ست که شورای نگهبان نظام آخوندی تیغ حذف و تصویه را به حرکت در می آورد و به بهانه رد صلاحیت،

نفرات را سلاخی می کند.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم ببینیم


ولی فقیه در چه شرایطی وارد این نمایش می شود و اصلا چرا بایستی به این جنگ و جدال در درون رژیم بپردازیم،

و آنرا بررسی کنیم؟
و اینکه خامنه ای تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا قادر است که رژیمش را یک دست کند؟
و اینکه چرا در نمایش انتخابات آخوندی هر بار با این صحنه ها مواجه هستیم؟
و اینکه اگر خامنه ای توانست رژیمش را یک پایه کند می تواند ثبات رژیمش را حفظ کند؟

 

نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت دوم
 

نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم
 

نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارممطالب مرتبط


مقاومت ایران از برگزاری دادگاهی بین المللی با حضور خامنه ای و … استقبال می کند ـ ارتباط مستقیم

بیانیه ۳۰۰ انجمن ایرانی خطاب به اتحادیه اروپا و شورای امنیت ـ ارتباط مستقیم- قسمت اول تا چهارم

تحریم سراسری انتخابات نمایشی پاسخی به قاتلان ۱۵۰۰شهید قیام آبان