نصب پوستر و توزیع تراکت مسعود و مریم رجوی و دیوارنویسی با شعار رای من سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

نصب پوستر و توزیع تراکت مسعود و مریم رجوی و


دیوارنویسی با شعار رای من سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی - ۲۹فروردین۱۴۰۰


تحریم سراسری انتخابات قلابی

نه بزرگ دیگری از خلق اسیر به دیکتاتوری ولایت فقیه

دزد بزرگ حاکمیت و رای جمهور  ملت

#رای-من-سرنگونی

# آری-به-جمهوری -دمکراتیک

مریم  رجوی : تحریم سراسری  انتخابات پاسخی به قاتلان ۱۵۰۰شهید  به خون خفته آبان است فروردین۱۴۰۰

مسعود رجوی : سرنوشت ایران نه درصندوق رای آخوندها بلکه با قیام فرزندان رشیدش نوشته میشود فروردین۱۴۰۰

برای استمرار قیام ها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها به پا خیزید فروردین۱۴۰۰

رای ما سرنگونی آری به جمهوری دمکراتیک   فروردین۱۴۰۰

مطالب مرتبط


نصب پوستر و پلاکارد مسعود و مریم رجوی و شعارنویسی با شعار رای ما سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

تحریم نمایش انتخابات - سرنوشت ایران نه در صندوق رأی آخوندها بلکه با قیام فرزندان رشیدش نوشته می‌شود