حمایت دو میلیون و هشتصد هزار عراقی از مجاهدین ـ روزها ویادها ـ هفته پنجم فروردین۱۴۰۰

حمایت دو میلیون و هشتصد هزارعراقی از مجاهدین - روزها ویادها ـ هفته پنجم فروردین۱۴۰۰


۲۸ فروردین ۱۳۸۴بیانیه دومیلیون و هشتصد هزار عراقی در حمایت ازمجاهدین،

بیست وهشتم فروردین ۱۳۸۴ بیانیه دو با امضای دو میلیون و هشتصدهزار عراقی توسط نمایندگان یازده هزار حزب وجریان سیاسی و اجتماعی عراق ،

در حمایت از مجاهدین خلق ایران منتشر شد.

این بیانیه مداخلات رژیم آخوندی در عراق را مردود شمرد،

و همچنین در آن تاکید شده که مردم ونیروهای دمکراتیک عراق د رتلاش مجددانه برای خنثی کردن خطر بنیادگرایی وتروریسم  ،

مجاهدین خلق ایران را که به اسلام بردبار و دمکراتیک اعتقاد دارند متحد و شریک طبیعی خود در ژئو پولوتیک این منطقه از جهان میدانند  ،

آنها طی دو دهه اقامت در عراق با برقراری رابطه انسانی وبردارانه با جامعه عراق ،

تضمین استراتژیک و آینده دار حسن همجواری وصلح پایدار ومصالح مشترک دوملت محسوب میشوند .

۲۹ فروردین ۱۳۸۰ شلیک هزار موشک توسط رژیم آخوندی به قرارگاههای ارتش آزادی  ،

در اولین ساعات بامداد ۲۹ فروردین سال ۱۳۸۰ ،

عراق شاهد بارانی از موشکهای زمین به زمین پاسداران خمینی بود  ،

هدف اصلی آن قتل عام مجاهدین مستقر در عراق بود ،

در این موشک باران شماری از شهروندان بی گناه عراقی وساکنان غیر نظامی کشته وزخمی شدند  ،

علیرغم آنکه مجاهدین تعداد موشکهای شلیک شده را ۷۷ فروند اعلام کردند ،

و لی آگاهان خارجی از حجم این تهاجم شگفت زده شدند ،

نشریه جی دیفنز اعلام کرد طی جنگ ۸ ساله ایران وعراق رژیم ایران تنها حدود ۱۴ فروند موشک اسکاد به شهرهای عراق شلیک کرده بود  ،

اما وقتی ۹ سال بعد ابعاد حقیقی آن جنایت جنگی توسط مسئولان رژیم خامنه ای فاش شد حیرت جهانیان را هر چه بیشتر بر انگیخت

شلیک هزار موشک توسط رژیم آخوندی به قرارگاه های ارتش آزادی
شهادت ۹ انقلابی و اززندانیان سیاسی برجسته در تپه های اوین

مطالب مرتبط


نصب پوستر و توزیع تراکت مسعود و مریم رجوی و دیوارنویسی با شعار رای من سرنگونی و تحریم انتخابات قلابی

۳۰فروردین، خونهای راهگشا