آنالیز ـ دو راه پیش روی انسان ـ دو نیرو در برابر یکدیگر ـ سفری در دل تاریخ ـ شماره۱۰

آنالیز ـ دو راه پیش روی انسان ـ دو نیرو در برابر یکدیگر ـ سفری در دل تاریخ ـ شماره۱۰ ـ ۷مرداد۱۳۹۹


کلیپ خمینی ـ آب و برق مجانی


دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم . آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دل خوش به این مقدار نباشید.ما هم دنیا را آباد میکنیم و هم آخرت را

مصاحبه های نوفل لوشاتو


حکومت مستقل و ایران آزاد مستقل درست میکنیم ان شاءالله

کلیپ اسلام حکومت ندارد


اصلا اسلام حکومت نداره اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا و مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است و سرکوبی کند اصلا این چیزها در اسلام مطرح نیست

مصاحبه های خمینی در نوفل لوشاتو


من میل دارم که یک مملکتی یک سیستمی در ایران بوجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد همه طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند فکر آزاد بکنند همه مطبوعات همه اقشار ملت در رفاه باشند

سلام. این حرفارو که یادتون هست؟اینبار میخوایم ببینیم که چطور از اونجا به اینجا رسیدیم

قلمها را می شکستیم


اگر ما ازاول که رژیم فاسد راشکستیم ... قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای اونها رو به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای اونها را به سزای خود رسونده بودیم و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده ... این زحمتها پیش نمیامد.

کلیپ انقلابی عمل میکنم


دولت با شدت رفتار کند،ژاندارمری با شدت رفتارکند،ارتش با شدت رفتار کند، اگر با شدت رفتارنکنند ما با اونها باشدت رفتار میکنیم.

مطالب مرتبط


دولت موقت راه حل جلوگیری از هرج و مرج بعد از هر انقلابی ـ آنالیز