۴اردیبهشت سالروز ترور و شهادت دکتر کاظم رجوی توسط مزدوران اعزامی رژیم

۴اردیبهشت سالروز ترور و شهادت دکتر کاظم رجوی توسط مزدوران اعزامی رژیم ـ ۳اردیبهشت۱۴۰۰


دکتر کاظم رجوی در تظاهرات آمریکا : شرایط هر چه باشند ما در برابر محراب مقدس تاریخ ایران به وظیفهٔ انسانی وجدانی، میهنی و مردمیمان برای نجات شرف، اعتبار و حیثیت و افتخارات مردم‌مان، تمامی مردم‌مان تا آن جا که در قوه داشتیم، قیام و اقدام کردیم.

مسعود رجوی:

ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم بعد از آخرین وداع ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم «برو با دیگر جاودانه فروغها و سلام ما را به اونها برسون و سلام مجاهدین و مقاومت ایران رو و بگو که تا آخرین نفس راه شما رو ادامه خواهیم داد…» یالیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیما

نامهٔ شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی

۳۰اردیبهشت ۱۳۶۵

در بحبوحهٔ توطئه های شیراک و رژیم آخوندی


برای اخراج و استرداد و ترور رهبر مقاومت قبل از عزیمت به عراق و تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران

بیستم ماه می‌۱۹۸۶: به مریم و مسعود، رهبران و پرستشگاههای انقلاب نوین خلق ایران، در این لحظات خطیر و پراضطراب و تعیین‌کننده با قلبی عمیقاً آکنده از عشق به شما و شور رهاییبخشتان خدا را گواه می‌گیرم که خود و همسر و فرزندانم ـ که مطمئنم در احساس شوهر و پدرشان شریکند ـ آمادگی کامل داریم که همراه و یا در راه شما پیشمرگ و قربانی راه پرعظمتی بشویم که در آن قدم گذاشته‌اید.

تمنا دارم این سعادت را نصیب من و خانواده‌ام بکنید. فدای شما، کاظم رجوی

مطالب مرتبط


سالروز شهادت شهید بزرگ حقوق‌بشر دکترکاظم رجوی گرامی باد

پیامدهای پرونده قضایی شهادت دکتر کاظم رجوی – تیک تاک – قسمت اول تا سوم