اعتراضات و تجمعات گسترده بازنشستگان، کشاورزان و غارت شدگان در شهرهای مختلف میهن

اعتراضات و تجمعات گسترده بازنشستگان، کشاورزان و غارت شدگان در شهرهای مختلف میهن ـ ارتباط مستقیم قسمت اول و دوم

اعتراضات و تجمعات گسترده بازنشستگان، کشاورزان و غارت شدگان در شهرهای مختلف میهن ـ ارتباط مستقیم ۵اردیبهشت۱۴۰۰


طی روزهای گذشته


شاهد اعتراضات گسترده و دامنه داری از سوی برخی از اقشار محروم میهن مان بویژه بازنشستگان و کشاورزان

و همچنین غارت شدگان در شهرهای مختلف بودیم.
این اعتراضات عموماً بطور سراسری در شهرهای مختلف میهن مان برپا شده و مردم به جان آمده با شعارهایشان،

رأس نظام آخوندی را مورد هدف قرار دادند و خواسته های خودشان را بیان کردند.
در همین حال شاهد هشدارها و اخطارهای مقام ها و رسانه های حکومتی نسبت به فوران خشم مردم در وضعیت کنونی هستیم آن هم با وجود گسترش بیش از پیش کرونا در نقاط مختلف میهن مان که البته چشم انداز هولناکی را هم ، همین وضعیت

برای رژیم ترسیم می کند.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم


می خواهیم نگاهی داشته باشیم به این اعتراضات و اینکه ابعاد آن چه هست؟
چه خواسته هایی هموطنان مان مطرح می کنند؟ اینکه چرا رژیم به این خواسته ها جوابی نداد؟
شعارها در این اجتماعات و تظاهرات ها چیست؟ و مبین چه چیزی هست؟
و اینکه خلاصه برغم پاندومی کرونا که شهرهای میهن مان را در وضعیت قرمز قرار داده و روزانه شاهد قربانیان زیادی

از هموطنان مان بر اثر همین گسترش کرونا هستیم ولی با این حال ما شاهد این تجمعات هستیم و اینکه از این وضعیت،

چه نتیجه ای باید گرفت؟
در برنامه این هفته می خواهیم با حضور شما و میهمانان برنامه نگاهی داشته باشیم به ابعاد این اعتراضات و اثرات و پیامدهای آن .

 

اعتراضات و تجمعات گسترده بازنشستگان، کشاورزان و غارت شدگان در شهرهای مختلف میهن ـ ارتباط مستقیم قسمت دوم


 


مطالب مرتبط


وضعیت کرونا در ایران و سیاست رژیم آخوندی و چشم اندازهای پیش رو ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا چهارم

نمایش انتخابات رژیم در سال جاری و خیز خامنه ای برای تک پایه کردن رژیم ـ ارتباط مستقیم قسمت اول تا چهارم

تجمع سراسری بازنشستگان به‌رغم سرکوب و دستگیری «مادیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم»، «دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست»