گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول تا چهارم

خیز به پا کاوه ها ـ گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر ـ قسمت اول ـ ۱۱اردیبهشت۱۴۰۰


گفتگو با عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران

روز اول ماه می، ۱۱اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کلیهٴ کارگران و زحمتکشان میهن‌مان را تبریک می‌گوییم و از خداوند متعال تحقق برگزاری عید بزرگ کارگران در میهن‌مان را، با سرنگونی این رژیم ضدکارگری و ضدایرانی، مسألت داریم.گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول تا چهارم

کارگران و زحمتکشان شریف ایران، در شرایطی روز جهانی کارگر را گرامی می‌دارند که تمامی حقوق حقهٔ آنها توسط این رژیم، پایمال شده است. به‌رغم این‌که این رژیم لحظه‌ای از فرود آوردن تازیانهٔ وحشیانه‌ترین نوع استثمار بر پیکر میلیونها کارگر باز نمی‌ایستد، از دجالیت و فریبکاری علیه کارگران نیز دست بردار نیست.

آخوند شیاد روحانی خطاب به کارگران می‌گوید «امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران کشور است» (سایت روحانی ۸ اردیبهشت۱۴۰۰). ملاحظه می‌شود کسی که طی ۸سال گذشته در دوران ریاست‌جمهوری خود، بارها «ته مانده» قانون کار خود رژیم را مورد تهاجم قرار داده، طوری حرف می‌زند که گویا هیچ مسئولیتی در خرد کردن استخوانهای کارگران نداشته است.

خیز به پا کاوه ها ـ ظلم و ستم رژیم آخوندی و رنج کارگران ایرانی ـ قسمت دوم


گفتگو با عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران


خیز به پا کاوه ها ـ استانداردهای زندگی کارگران در ایران و سایر کشورها ـ قسمت سوم


گفتگو با بهروز پرتوی از سوئد


خیز به پا کاوه ها ـ شیوع کرونا زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داد ـ قسمت چهارم


گفتگو با مهرداد هرسینی از آلمان


مطالب مرتبط


بزرگداشت روز جهانی کارگران و زحمتکشان ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول و دوم

نگاهی به وضعیت صنایع و کارخانه‌ها در ایران ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول و دوم

بررسی استانداردهای ایمنی محیط کار در ایران ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول و دوم

قراردادهای کار در ایران تحت حاکمیت آخوندی ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول و دوم

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر – عباس داوری
لطفا به اشتراک بگذارید: