تجمع سراسری کارگران و زحمتکشان در ۲۰ شهر به مناسبت روز کارگر

تجمع سراسری کارگران و زحمتکشان در ۲۰شهر به‌مناسبت روز کارگر- ۱۱اردیبهشت۱۴۰۰


تجمع سراسری ضدحکومتی کارگران و زحمتکشان در ۲۰شهر (۱۵ استان) به‌مناسبت روز کارگر با شعارهای


مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم

به‌مناسبت روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان، به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه و بازدارنده در تهران و ۱۹شهر دیگر دست به تجمع و تظاهرات زدند و نسبت به سیاستهای غارتگرانه و ضدکارگری رژیم آخوندی اعتراض کردند.

تجمعات تاکنون در شهرهای تهران، کرج، مشهد، تبریز، کرمانشاه، بروجرد، اراک، بجنورد، خرم‌آباد، ایلام، اهواز، رشت، ساری، اصفهان، قزوین، مراغه، شوش، شاهین شهر، نیشابور و قم، از ۱۵استان گزارش‌شده است. معترضان در تهران در مقابل وزارت کار رژیم و در شهرستانها مقابل ادارات تأمین اجتماعی گرد آمدند.

رژیم آخوندی با گسیل نیروهای سرکوبگر انتظامی و اطلاعاتی و لباس‌شخصیها تلاش کرد از شکل گیری تجمع و ادامه آن جلوگیری کنند و یا آنها را پراکنده کنند. در تهران، اتوبوس و ماشینهای قفس‌دار برای دستگیری تظاهر کنندگان و انتقال آنها به صحنه برده بود. با اینحال کارگران و زحمتکشان بی‌توجه به تمهیدات رژیم به تجمع و اعتراض خود ادامه دادند و در برخی نقاط با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. در جریان این درگیریها دهها تن از کارگران در تهران و کرج دستگیر شدند.

معترضان در این تجمعات شعار می‌دادند:


«مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد»، «هم مجلس هم دولت، بس است فریب ملت»، «ننگ ما ننگ ما، دولت الدنگ ما»، «ما دیگه رأی نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم»، «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «فریاد فریاد، از این همه بیداد»، «کارگر برزگر، حقتو فریاد بزن»، «کارگر مظلومه، از حق خود محرومه»، «کارگر بیداره از دیکتاتور بیزاره»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «دشمن کارگران، دولت غارتگران»، «فقط کف خیابون، به‌دست می‌یاد حقمون»، «از بست دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم»، «درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید»، «دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گن آمریکاست»، «تا حق خود نگیریم آرام نمی‌نشینیم» و «خط فقر ۱۰میلیون، حقوق ما ۲میلیون».

خانه کارگر رژیم در تهران برای مقابله با تجمع کارگران ساعت ۹صبح تعدادی از مزدوران و اجیر شدگان را تحت عنوان کارگر با اتوبوس به صحنه آوردند، اما تا ساعت ۱۰ ناگزیر بساط خودشان را جمع کرده و از محل رفتند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به خیزش و اعتراض کارگران و زحمتکشان بپاخاسته گفت آنها به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه در روز کارگر به صحنه آمدند و ”بیزاری ”خود را از دیکتاتوری آخوندی که ”دولت غارتگران و دشمن کارگران“است ابراز کردند و به تحریم نمایش انتخابات آخوندها فراخوان دادند.

وی افزود تا این رژیم بر سر کار است، فقر و تورم و بیکاری و ظلم و ستم و تبعیض علیه کارگران بیشتر و بیشتر می‌شود، سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و دمکراسی لازمه اعاده حقوق کارگران و زحمتکشان است. وی ملل‌متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران را به اقدام فوری برای آزادی کارگران دستگیر شده در ایران فراخواند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (اول مه ۲۰۲۱)

گرامی باد ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر ـ خیز به پا کاوه ها ـ قسمت اول تا چهارم

روز کارگر در ایران کی معنا پیدا می‌کند؟

 

 
لطفا به اشتراک بگذارید: