اول ماه مه روز جهانی کارگر -روزها و یادها ـ هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۰

اول ماه مه روز جهانی کارگر -روزها و یادها ـ هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۰


اول ماه مه ۱۸۸۶ میلادی روز جهانی کارگر اول ماه مه هر سال یاد آور تظاهرات هزاران کارگر زحمتکشی است که ۱۳۲ سال پیش در شیکاگو برای تغییر قوانین کار قیام کردند.

قوانینی که تماما در جهت تامین منافع کارفرما وبر ضد کارگران بود

اگر چه از آن کارگران دهها تن بخاک افتادند از آن پس این روز را تمامی کارگران جهان میعادی برای تجمع و همبستگی برای بهبود وضعیت خود رسمیت بخشیدند،

از آن پس کاهش ساعت کار روزانه به ۸ ساعت و بهبود شرایط کار مبنایی برای مطالبات کارگران شد ،

و تضمین باز نشستگی وانواع بیمه درگامهای بعدی در فهرست خواسته های کارگران قرار گرفت ،

۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۶ درگذشت محمودی خوانساری هنرمند برجسته ی موسیقی ملی ایران ،

شادروان محمود محمودی در سال ۱۳۱۳ در خوانسار متولد شد  ،

درسال ۱۳۳۷ بعنوان سرپرست موسیقی رادیو شیراز بکار پرداخت ،

یک سال بعد به دعوت داود پیرنیا در رادیو تهران به همکاری با برنامه گلها پرداخت  ،

باروی کار آمدن رژیم خمینی محمودی بعنوان اعتراض انزوا اختیار نمود  ،

و تا پایان عمر کوتاهش در تنهایی و فقر به سر برد وی در ۵۲ سالگی چشم از جهان فروبست ،

۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۷ شهادت اسماعیل شریف زاده فرزند مبارز مردم کردستان است  ،

روز ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت روشنفکر انقلابی کرد اسماعیل شریف زاده است ،

وی توسط نیروهای سرکوبگر شاه در یکی از روستاهای بانه به شهادت رسید ،

اسماعیل شریف زاده در سال ۱۳۴۵ همراه چند تن ا زجوانان انقلابی کرد ،

از جمله سلیمان معینی عبدالله معینی محمد امین سراجی وملاآواره

درگذشت خوانساری هنرمند برجسته موسیقی ملی ایران
شهادت اسماعیل شریف زاده وملا آواره
شهادت دکتر خانعلی
اعتصاب سراسری معلمان ایران

مطالب مرتبط


تجمع سراسری کارگران و زحمتکشان در ۲۰ شهر به مناسبت روز کارگر

رگبارهای اردیبهشت و شکوفه‌های شورش