شهادت وارطان ساخانیان مبارز دلیر ارمنی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰

شهادت وارطان سالاخانیان مبارز دلیر ارمنی‌ ـ‌ روزها و یادها ـ هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۰


۱۸اردیبهشت ۱۳۳۳ شهادت وارطان ساخانیان مبارز دلیر آرمنی وارطان سالاخانیان از جمله مبارزان آزادیخواهی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر شد ،

وارطان د رحالیکه سینه اش آکنده از اسرار خلق بود بسیار شکنجه شد  ،

او بدون اینکه حتی کلمه ای بگوید استوار بر آرمانهایش ایستاد وجان باخت  ،

با شهاد ت غرور آفرین او در زیر شکنجه نام وارطان در دفتر پیشتازان آزادی ایران ودر قلب همه آنان که درسر سوادی آزادی مردم دارند ثبت شد ،

وارطان سخن نگفت سر افراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت  ،

وارطان سخن بگو مهر سکوت جوییه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته است ،

وارطان سخن نگفت چوخورشید از تیرگی بر آمدو در خون نشست و رفت  ،

وارطان سخن نگفت وارطان ستاره بود یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت  ،

وارطان سخن نگفت وارطان بنفشه بود گل داد و مژده داد زمستان شکست و رفت .
۱۹اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام ۵ زندانی سیاسی کرد  ،

نوزدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت ۵ شهید مقاوم فرزاد کمانگر علی حیدریان فرهاد وکیلی شیرین علم هولی ومهدی اسلامیان است  ،

فرزاد کمانگر از فرزاندان مبارزه مردم کردستان و عضو کانون صنفی معلمان  ،

شیرین علم هولی زندانی سیاسی اهل ماکو علی حیدریان وفرهاد وکیلی از فعالان سیاسی اهل سنندج بودند ،

رژیم ضد بشری آخوندی در راستای سرکوب مردم کردستان وجلوگیری از خیزش های مردم ،

میخواست که با اعدام آنان و تشدید اقدامات وحشیانه جلوی خیزش جوانان را بگیرد ،

از این رو برا ی اعترافای اجباری وشرکت در نمایش های تلویزیونی و درخواست عفو از نظام ولایت فقیه  ،

آنها را تحت شکنجه قرار داد اما آنان دلاورانه در برابر فشارها ایستادند و تسلیم جلادان رژیم نشدند

اعدام ۵ زندانی سیاسی کرد
آغاز حکومت ملی دکتر مصدق
شهادت ملا آواره شخصیت مبارزو شاعر مترقی کرد
مرگ مشکوک عزاله علیزاده نویسنده مبارز وآزاده ایرانی
لغو امتیاز تنباکو در وحشت از خشم مردم

مطالب مرتبط

نگه داشتن زندانیان در ایران قساوت و ستمگری غیرقابل توصیف ـ در یک نگاه

نسخه‌های رسوا برای نجات استبداد دینی