مسعود رجوی : رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می شتابد

مسعود رجوی : رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می شتابد ـ ۴خرداد۱۴۰۰
مسعود رجوی - ۴ خرداد ۱۴۰۰:


 هم‌چنان که انتظار می‌رفت و مقاومت ایران از قبل اعلام کرده بود،  رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می‌شتابد.


جنگ‌افروزی در غزه آتش تهیهٔ خامنه‌ای در مهندسی انتخابات قلابی بود. خامنه‌ای با حذف «خودی» های خودش، از رو بسته است. این علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با مردم ایران از سوی دزد بزرگ حاکمیت است.


از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ دو قطب بیشتر وجود ندارد:


جبهه خلق و مقاومت و آزادی در برابر ولایت فقیه و جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل‌عام


مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی از روز ۳۰خرداد ۱۴۰۰ را اعلام می‌کنم


حرف فرزندان ایران با خلیفهٴ ارتجاع یک جمله است:


ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم


 

مسعود رجوی ـ تودهنی خامنه ای به روحانی در آستانه شعبده انتخابات ریاست جمهوری ـ شماره ۲۹مطالب مرتبط


مریم رجوی ـ سلاخی و حذف کاندیداهای نمایش انتخابات، نشانه فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی

مسعود رجوی: رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض و سرکوب حداکثر می‌شتابد