سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم

سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت پنجم و ششم

سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم ـ ارتباط مستقیم ۱۰خرداد۱۴۰۰


محمد محدثین


امروز وظیفه تک تک ما سنگین است وظیفه ما در شرایط سیاسی، تاریخی، منطقه ای، بین المللی و داخلی در نقطه ای است که ما کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم و وظایف زیادی برعهده داریم و می توانیم به دستاوردهای بسیار بزرگی در راستای سرنگونی رژیم برسیم.
منجمله بلحاظ بین المللی وقتی چنین جنایتکاری رئیس جمهور این رژیم می شود.  چه کارهایی باید کرد؟
یک وجه حقوقی و قانونی دارد که یک جنایتکار علیه بشریت آیا می تواند با دولتهای غربی در ارتباط باشد؟
آیا می تواند به کشورهای غربی سفر کند؟

قبل از این یک کارزار سیاسی بزرگ، هموطنانمان در خارج کشور بخصوص کشورهای اروپایی، یک کارزار بزرگ سیاسی لازم است که همین ضرورت سرنگونی  رژیم و پایان دادن به نظام منحوس ولایت فقیه  را به دنیا نشان داد و پای آنرا سفت کرد.
و همینطور اینکه رئیس جمهور این رژیم یک جنایتکار علیه بشریت است و هرگونه مراوده با رژیمی که ولی فقیه و مقامات قضایی و رئیس جمهورش یک جنایتکار علیه بشریت هستند. باید این حقیقت را به ثبت داد، که اینکار وظیفه اشرف نشان ها در نقاط مختلف جهان است.....

 

سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم ـ ارتباط مستقیم ۱۰خرداد۱۴۰۰  ـ قسمت ششم


  

مطالب مرتبط


سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم و چهارم

منتخب ارتباط مستقیم ـ پیامدهای یکپایگی و انقباض رژیم در نمایش انتخابات

عباس عبدی: نظام با یکدست شدن، ریزش شدید نیرو و البته تنش شدید درونی را هم تجربه می‌کند - سیرک انتخابات