مریم رجوی ـ جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و قیام های دی ۹۶ و آبان ۹۸ از پا نمی نشیند

در مقوله قتل عام مجاهدین و زندانیان سیاسی در سال ۶۷ رئیسی از سرجلادان آن است و باید محاکمه و مجازات شود -۱۲خرداد۱۴۰۰


خانم مریم رجوی: تهدید دادستان ارتجاع در مورد رعایت خط قرمزهای رژیم توسط کاندیداهای نمایشی دیگر، قبل از هر چیز اخطار به وارد نشدن در مقوله قتل‌عام مجاهدین و زندانیان سیاسی در سال۶۷ است که رئیسی از سرجلادان آن است و باید محاکمه و مجازات شود. جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و شهیدان قیام های دی ۹۶ و آبان ۹۸ از پا نمی‌نشیند.

مطالب مرتبط


مریم رجوی : مسئول جان باختن بخش عمده ۳۰۰ هزار قربانی کرونا در ایران رژیم آخوندی و مشخصا خامنه ای و روحانی هستند

آمار جانگداز قربانیان کرونا از ۳۰۴هزار و ۹۰۰نفر بیشتر است