اعلان جنگ خامنه ای به مردم ایران

اعلان جنگ خامنه ای به مردم ایران ـ ۱۵خرداد۱۴۰۰


صحنه بسیار روشن است.


خامنه‌ای به مردم ایران اعلام جنگ مضاعف کرده. بعد از کشتار۱۵۰۰تن در قیام آبان.


بعد از ممنوع کردن واکسن کرونا. حالا بامهندسی رسوای نمایش انتخابات، خودیها و نخودی‌هایش را قلع و قمع کرده و می‌رود تا نظامش را برای سرکوب بی‌شکاف مردم ایران تکپایه کند.


روزی نیست که پاسدارها و چماقدارهایش را به صحنه نفرستد و به تهدید مردم نپردازد.


او به مردم می‌گوید سرنوشت شما در دستان من است. ثروتهای شما متعلق به من است.


حق هیچ اعتراضی هم ندارید.


اکنون مردم ایران بین ذلت تن‌دادن و نبرد برای آزادی باید انتخاب کنند.


بی‌تردید مردم و کانونهای شورشی آنها، راه دوم را بر می‌گزینند.مطالب مرتبط


چرا خامنه ای برای کاندیدهای حذف شده خط و نشان می کشد؟

خمینی ضدبشر، مُرد

 

 
لطفا به اشتراک بگذارید: