گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا ششم)

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


در هفته گذشته همچنان تحولات و رویدادهای مربوط به نمایش انتخابات رژیم آخوندی مهمترین موضوع مربوط به رژیم بود که تقریبا همه خبرها را تحت الشعاع خودش قرار داده بود.

روز گذشته اولین مناظره سیرک انتخابات خامنه ای برگزار شد


قبل از آن هم خامنه ای در سخنرانی به مناسبت سالمرگ خمینی گفت که به برخی کاندیداها اجحاف شده و خواستار جبران شد که این سخنرانی دهان بسیاری از عناصر و جریانات باند مغلوب نظام را آب انداخته بود که بلافاصله شورای نگهبان ارتجاع با اطلاعیه ای که صادر  کرد آب سردی بر سر همه این دسته جات ریخت و نشان داد که خامنه ای در یکپایه کردن رژیم مصر است.

در همین بحبوحه کمیته برگزار کننده گردهمایی جهانی ایران آزاد با انتشار فراخوانی همه هوطنان مان را به شرکت در گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه برابر ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ دعوت کرد و جنب و جوش جدیدی را در بین هواداران و پشتیبانان مقاومت ایران در داخل کشور و همچنین در شهرهای مختلف جهان ایجاد کرد و هر روز که میگذرد بر شدت این تلاش ها و فعالیت ها هم افزوده می شود.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم به همین موضوع بپردازیم


ببینیم در شرایطی که رژیم از یک نقطه سرفصلی برای یکپایه کردن رژیم در حال عبور است جایگاه این گردهمایی چیست؟

و چطور بایستی به آن نگاه کرد؟

و اینکه تفاوت شرایطی که این گردهمایی در آن برگزار می شود با گردهمایی های قبلی چیست؟

و هر هموطن ما از نظر سیاسی در شرایط کنونی که میهن مان در آن بسر می برد چه نقش و چه وظیفه و چه مسئولیتی دارد؟

برای برنامه این هفته ارتباط مستقیم آقای مهدی ابریشمچی مهمان برنامه ما هستند.....

 

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


قسمت دوم


  

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


قسمت سوم


  

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


قسمت چهارم


  

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


قسمت پنجم


  

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم ۱۷خرداد۱۴۰۰


قسمت ششم


 


مطالب مرتبط


سمت و سوی حرکت خامنه ای در حذف کاندیداهای سیرک انتخابات، پیامدها و چشم اندازهای رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت پنجم و ششم

منتخب ارتباط مستقیم ـ پیامدهای یکپایگی و انقباض رژیم در نمایش انتخابات

مسعود رجوی: استبداد و آزادی‌کشی، غصب حاکمیت و کشتار فرزندان یک ملت «در رأس گناهان کبیره» است