بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا سوم)

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم ۲۴خرداد۱۴۰۰


جمعه این هفته نمایش انتخابات رژیم آخوندی برگزار خواهد شد


راستی چه چیزی این نمایش را متفاوت از نمایش های قبلی رژیم می کند؟ و باید چطور به آن نگاه کرد؟
در هر صورت تمامیت رژیم برای برگزاری این نمایش بسیج شده. البته با همه تضادها و درگیری هایی که در باندهای درونی رژیم، این موضوع ایجاد کرده و تأثیرات موج بزرگ تحریم این شعبده از طرف مردم هم، هر روز در سخنان مقامات و امام جمعه ها و همینطور رسانه های رژیم شاهد آن هستیم.
این هشدارها این را نشان میدهد و به اثبات می رساند که، بیرون کشیدن مهره خامنه ای از صندوقها که همه ایادی رژیم دنبال آن هستند نیاز رژیم است و روز جمعه این موضوع تعیین تکلیف می شود.
اما از طرف دیگر گردهمایی سالانه مقاومت ایران را هم ما در پیش داریم که روز ۱۹ تیرماه برگزار خواهد شد و از هم اکنون همه اعضا و هواداران این مقاومت در تدارک برپایی این گردهمایی بزرگ هستند.

در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم:


این دو رویداد و ارتباط آنها را با هم ببینیم و اینکه هر کدام چه وجوهی دارند؟
و تأثیرات هر کدام چه خواهد بود؟

هموطنان عزیز


در برنامه این هفته دعوت کردیم از آقای محمدعلی توحیدی که مهمان برنامه ما باشند....

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم ۲۴خرداد۱۴۰۰ ( قسمت دوم)


  

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم ۲۴خرداد۱۴۰۰ (قسمت سوم)


 


مطالب مرتبط


گزیده برنامه ارتباط مستقیم

گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا ششم)

فاکس نیوز: خانم مریم رجوی؛ رئیسی "دژخیم قتل‌عام ۶۷" و یکی از بدترین جنایتکاران علیه بشریت در ۵۰سال گذشته