درباره ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ اشرف ـ اول اسفند۱۳۶۶

درباره ارتش آزادیبخش ملی ایران فشرده و جوهر یک ارتش کبیر ـ ۱۰تیر۱۴۰۰


با زنگار زدایی و کنار زدن اندیشه‌ها و سبک کارهای کهنه  البته می‌توان جهش کرد


اشرف-اول اسفند ۱۳۶۶

برادر مجاهد مسعود رجوی:


قبل از ۳۰خرداد می‌باید مبارزات فاز سیاسی می‌بود، بعد می‌باید اون فاز اول مبارزه نظامی قطعاً تو شهر می‌بود می‌باید عبور می‌کردیم از اشرفی و موسایی به‌مثابه سمبل هزارها و هزارهای دیگه تا مشروعیت و اعتبار به‌دست بیاوریم و خلوص خودمون رو اثبات بکنیم والا که شما هیچ‌کس از ما نمیآمد برای چی بیاییم؟ تا اعتماد جلب کنیم همه اینا تازه روی زمینه چندین و چند ساله قبلی سازمانه، از بنیانگذارش محمد حنیف تا امروز، بعد می‌باید تشکیل آلترناتیو می‌دادیم، بعد می‌باید در چارچوب اون بسا مبارزات می‌کردیم.


بعد توی همین سازمان می‌باید یک انقلاب درونی عظیم در می‌گرفت تا بشه کمربندا رو سفت بست، بشه تکیه کرد و بعد میآمدیم به این‌جا و بعد چنان‌که خودتون شاهد بودین و هستین ذره ذره، مورچه وار، خشت به خشت، آجر به آجر، موزاییک به موزاییک، بنگال به بنگال، روزبه‌روز باید می‌ساختیم درعین‌ حال تجربه می‌کردیم تا بتونیم از همه تجارب پیشین از روز اول سازمان گرفته تا اون تجربه یی که توی منطقه داشتیم چه نظامیش، چه تشکیلاتیش، چه سیاسیش عبور می‌کردیم و جمع می‌زدیم و درست جمع می‌زدیم....


مطالب مرتبط


ارتش آزادیبخش ملی ایران، ارتشی کلاسیک بر پایه جنگ آزادیبخش نوین- آنالیز

۲۶مهر ۱۳۷۰ـ رژه بزرگ یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش ملی ایران در اشرف