رگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد در شرایطی که خامنه ای آخوند جلاد رئیسی را بعنوان رئیس جمهور و آخوند گوشخوار اژه ای را بعنوان رئیس قضائیه معرفی کرده است ـ ارتباط مستقیم

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا سوم

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۴تیر۱۴۰۰


کمتر از شش روز دیگر به برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد باقی مانده است.
روز شنبه آینده موعد برگزاری این گردهمایی سالانه مقاومت است.

و هرچه که به آن روز نزدیک می شویم آهنگ تلاش ها و فعالیت هموطنان مان و همین طور اشرف نشان ها برای برگزاری این گردهمایی بزرگ آن هم در شرایط اپیدمی کرونا بیشتر و بیشتر می شود.
این گردهمایی سه هفته بعد از نمایش انتخابات در رژیم آخوند و اعلام آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور رژیم برگزار می شود.
در تحلیل و تفسیرها در باره این نمایش، نتایج و تأثیرات و پیامدهای روی کار آمدن آخوند رئیسی و گماشتن یک آخوند جنایتکار دیگر مانند آخوند اژه ای بعنوان رئیس دستگاه قضائیه آخوندها، مفسرین این را تحولی قابل توجه در رژیم آخوندی ارزیابی می کنند.
گردهمایی جهانی ایران آزاد هم در چنین موقعیتی برگزار می شود.
در برنامه این هفته می خواهیم تا جائیکه فرصت هست به شرایطی که گردهمایی جهانی مقاومت ایران در آن برگزار می شود بپردازیم و اهمیت و جایگاه این گردهمایی را بررسی بکنیم.

در برنامه این هفته دعوت کردیم از آقای ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران که مهمان باشند


ابوالقاسم رضایی


می خواهم بمناسبت سوم ژوئیه یعنی سالگرد آزادی خواهر مریم، اولا این روز بسیار مبارک را به هم میهنان عزیز تبریک بگویم شاید بعداً تاریخ ایران بیشتر در مورد این روز صحبت کند یعنی روزی که خواهر مریم از زندان ارتجاع و استعمار آزاد شدند و این روز، روز اثبات حقانیت مقاومت در بسیاری از پهنه بود ......

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ ۱۴تیر۱۴۰۰ ( قسمت دوم )گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ۱۴تیر۱۴۰۰ ( قسمت سوم )مطالب مرتبط


بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک شعبده انتخابات رژیم آخوندی ـ ارتباط مستقیم (قسمت چهارم تا ششم)

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک نمایش انتخابات رژیم ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا سوم)

پارلمان انگلستان - کنفرانس برای اعلام بیانیه ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس از همه احزاب در آستانه گردهمایی جهانی ایران آزاد